Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 93,47 Km2
Altitud 1236 m
Població (a 01-01-2018) 186 h
Litoral No
Capital Queralbs
Distància -
Codi ajuntament 1704330008

Divisió territorial postal

  • 17534

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170433 00 00 0 00 Queralbs
Entitat singular 170433 00 01 7 00 Queralbs - 81 67 148
Nucli 170433 00 01 7 01 Queralbs - 73 63 136
Disseminat 170433 00 01 7 99 Disseminat de Queralbs - 8 4 12
Entitat singular 170433 00 02 2 00 Farga, la - 3 1 4
Disseminat 170433 00 02 2 99 Farga, la -Disseminat- - 3 1 4
Entitat singular 170433 00 03 8 00 Fustanyà - 6 5 11
Disseminat 170433 00 03 8 99 Fustanyà -Disseminat- - 6 5 11
Entitat singular 170433 00 04 3 00 Núria - 0 0 0
Disseminat 170433 00 04 3 99 Núria -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170433 00 05 6 00 Rialb - 0 0 0
Disseminat 170433 00 05 6 99 Rialb -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 170433 00 06 9 00 Serrat - 11 9 20
Nucli 170433 00 06 9 01 Serrat - 9 4 13
Disseminat 170433 00 06 9 99 Disseminat de Serrat - 2 5 7
Entitat singular 170433 00 07 5 00 Vilamanya - 2 1 3
Disseminat 170433 00 07 5 99 Vilamanya -Disseminat- - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170433 01 Farga, la Caseria
Unitat població 170433 02 Fustanyà Llogarret
Unitat població 170433 03 Núria Caseria
Unitat població 170433 04 Queralbs Població
Unitat població 170433 05 Rialb Caseria
Unitat població 170433 06 Serrat Veïnat
Unitat població 170433 07 Vilamanya Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170433 Caralps
  • Després: 170433 Queralbs
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 93,80 Km2 1236 m
  • Després: 93,47 Km2 1236 m