Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 21,74 Km2
Altitud 5 m
Població (a 01-01-2018) 10585 h
Litoral
Capital Platja d'Aro
Distància -
Codi ajuntament 1704860009

Divisió territorial postal

 • 17248
 • 17249
 • 17250

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170486 00 00 0 00 Castell-Platja d'Aro
Entitat singular 170486 00 02 2 00 Castell d'Aro - 919 1000 1919
Nucli 170486 00 02 2 01 Castell d'Aro - 919 1000 1919
Entitat singular 170486 00 06 9 00 Platja d'Aro - 3638 3719 7357
Nucli 170486 00 06 9 01 Platja d'Aro - 3638 3719 7357
Entitat singular 170486 00 29 0 00 Agaró, s' - 658 651 1309
Nucli 170486 00 29 0 01 Agaró, s' - 658 651 1309
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170486 01 Agaró, s' Urbanització
Unitat població 170486 02 Agoita, s' Urbanització
Unitat població 170486 03 Cal Pitxot Urbanització
Unitat població 170486 04 Can Manel Urbanització
Unitat població 170486 05 Casavella Raval
Unitat població 170486 06 Castell d'Aro Població
Unitat població 170486 07 Cim d'Aro, el Urbanització
Unitat població 170486 08 Coma, la Raval
Unitat població 170486 09 Conca, sa Urbanització
Unitat població 170486 10 Crota, la Veïnat
Unitat població 170486 11 Dalmau Urbanització
Unitat població 170486 12 Fenals Població
Unitat població 170486 13 Gramoia del Puig, la Urbanització
Unitat població 170486 14 Mas Croanyes, el Urbanització
Unitat població 170486 15 Masnou, el Urbanització
Unitat població 170486 16 Mas Ros, el Urbanització
Unitat població 170486 17 Mas Semir, el Urbanització
Unitat població 170486 18 Mas Tapers, el Urbanització
Unitat població 170486 19 Mont d'Aro Urbanització
Unitat població 170486 20 Pinell Raval
Unitat població 170486 21 Pins, els Urbanització
Unitat població 170486 22 Platja d'Aro Raval
Unitat població 170486 23 Politur Urbanització
Unitat població 170486 24 Ridaura Raval
Unitat població 170486 25 Riera de Fenals, la Urbanització
Unitat població 170486 26 Rocatrell Raval
Unitat població 170486 27 Rosmar Urbanització
Unitat població 170486 28 Sant Pol de l'Est Urbanització
Unitat població 170486 29 Sant Pol de l'Oest Urbanització
Unitat població 170486 30 Suredes, les Urbanització
Unitat població 170486 31 Treumal Urbanització
Unitat població 170486 32 Treumal de Dalt Urbanització
Unitat població 170486 33 Vallvanera Urbanització
Unitat població 170486 34 Vilar d'Aro, el Urbanització
Unitat població 170486 35 Xicu Moner Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 33 Sant Feliu de Guíxols
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 170486 Castillo de Aro
 • Després: 170486 Castell d'Aro
1985-04-19 Canvi de nom
 • Abans: 170486 Castell d'Aro
 • Després: 170486 Castell-Platja d'Aro
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP04 Baix Empordà-Sant Feliu
1999-05-07 Canvi de capital
 • Abans: Castell d'Aro
 • Després: Platja d'Aro
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 21,90 Km2 42 m
 • Després: 21,74 Km2 5 m
2011-06-09 Alteració límits municipals
 • Abans: 21,74 Km2
 • Després: 21,74 Km2