Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,65 km²
Altitud 1180 m
Població (a 01-01-2020) 437 h
Litoral No
Capital Vilar d'Urtx, el
Distància -
Codi ajuntament 1706940003

Divisió territorial postal

  • 17538

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170694 00 00 0 00 Fontanals de Cerdanya
Entitat singular 170694 00 01 7 00 Queixans - 75 82 157
Nucli 170694 00 01 7 01 Queixans - 65 75 140
Disseminat 170694 00 01 7 99 Disseminat de Queixans - 10 7 17
Entitat singular 170694 00 02 2 00 Escadarcs - 14 14 28
Nucli 170694 00 02 2 01 Escadarcs - 14 14 28
Entitat singular 170694 00 04 3 00 Estoll - 22 17 39
Nucli 170694 00 04 3 01 Estoll - 18 13 31
Disseminat 170694 00 04 3 99 Disseminat d'Estoll - 4 4 8
Entitat singular 170694 00 06 9 00 Pereres, les - 9 9 18
Nucli 170694 00 06 9 01 Pereres, les - 5 7 12
Disseminat 170694 00 06 9 99 Disseminat de les Pereres - 4 2 6
Entitat singular 170694 00 07 5 00 Soriguerola - 11 13 24
Nucli 170694 00 07 5 01 Soriguerola - 9 12 21
Disseminat 170694 00 07 5 99 Disseminat de Soriguerola - 2 1 3
Entitat singular 170694 00 08 1 00 Urtx - 37 37 74
Nucli 170694 00 08 1 01 Urtx - 36 37 73
Disseminat 170694 00 08 1 99 Disseminat d'Urtx - 1 0 1
Entitat singular 170694 00 09 4 00 Vilar d'Urtx, el - 44 53 97
Nucli 170694 00 09 4 01 Vilar d'Urtx, el - 43 53 96
Disseminat 170694 00 09 4 99 Disseminat del Vilar d'Urtx - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170694 01 Aeroport de la Cerdanya, l' Divers
Unitat població 170694 02 Escadarcs Població
Unitat població 170694 03 Estació de Queixans, l' Barri
Unitat població 170694 04 Estació d'Urtx i Alp, l' Barri
Unitat població 170694 05 Estoll Població
Unitat població 170694 06 Lladrers, els Urbanització
Unitat població 170694 07 Mas d'Amunt, el Caseria
Unitat població 170694 08 Pereres, les Caseria
Unitat població 170694 09 Pujal, el Urbanització
Unitat població 170694 10 Queixans Població
Unitat població 170694 11 Residencial d'Urtx Urbanització
Unitat població 170694 12 Soriguerola Llogarret
Unitat població 170694 13 Travessia d' Escadarcs, la Urbanització
Unitat població 170694 14 Urtx Població
Unitat població 170694 15 Vilar d'Urtx, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,60 km² 1180 m
  • Després: 28,65 km² 1180 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran