Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,59 Km2
Altitud 143 m
Població (a 01-01-2018) 693 h
Litoral No
Capital Llambilles
Distància -
Codi ajuntament 1709040003

Divisió territorial postal

  • 17243

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 170904 00 00 0 00 Llambilles
Entitat singular 170904 00 01 7 00 Erols - 37 39 76
Nucli 170904 00 01 7 01 Erols - 16 21 37
Disseminat 170904 00 01 7 99 Disseminat d'Erols - 21 18 39
Entitat singular 170904 00 03 8 00 Carretera, la - 18 21 39
Nucli 170904 00 03 8 01 Carretera, la - 18 21 39
Entitat singular 170904 00 04 3 00 Llambilles - 89 74 163
Nucli 170904 00 04 3 02 Llambilles - 84 68 152
Disseminat 170904 00 04 3 99 Disseminat de Llambilles - 5 6 11
Entitat singular 170904 00 05 6 00 Sant Cristòfol - 46 51 97
Disseminat 170904 00 05 6 99 Sant Cristòfol -Disseminat- - 46 51 97
Entitat singular 170904 00 06 9 00 Veïnat de l'Estació - 90 99 189
Nucli 170904 00 06 9 01 Veïnat de l'Estació - 90 99 189
Entitat singular 170904 00 07 5 00 Conques, les - 8 6 14
Nucli 170904 00 07 5 01 Conques, les - 8 6 14
Entitat singular 170904 00 08 1 00 Rei del Corb - 7 4 11
Disseminat 170904 00 08 1 99 Rei del Corb -Disseminat- - 7 4 11
Entitat singular 170904 00 09 4 00 Veïnat Carretera de Fornells - 45 35 80
Disseminat 170904 00 09 4 99 Veïnat Carretera de Fornells -Disseminat- - 45 35 80
Entitat singular 170904 00 10 8 00 Pla del Bugantó - 13 11 24
Disseminat 170904 00 10 8 99 Pla del Bugantó -Disseminat- - 13 11 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 170904 01 Carretera, la Raval
Unitat població 170904 02 Erols Raval
Unitat població 170904 03 Llambilles Població
Unitat població 170904 04 Sant Cristòfol del Bosc Caseria

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 170904 Llambillas
  • Després: 170904 Llambilles
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,60 Km2 143 m
  • Després: 14,59 Km2 143 m