Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 67,88 Km2
Altitud 370 m
Població (a 01-01-2018) 681 h
Litoral No
Capital Maçanet de Cabrenys
Distància -
Codi ajuntament 1710240003

Divisió territorial postal

  • 17720
  • 17721

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171024 00 00 0 00 Maçanet de Cabrenys
Entitat singular 171024 00 01 7 00 Arnera - 12 8 20
Disseminat 171024 00 01 7 99 Arnera -Disseminat- - 12 8 20
Entitat singular 171024 00 04 3 00 Creus, les - 1 1 2
Disseminat 171024 00 04 3 99 Creus, les -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 171024 00 07 5 00 Maçanet de Cabrenys - 297 306 603
Nucli 171024 00 07 5 01 Maçanet de Cabrenys - 297 305 602
Disseminat 171024 00 07 5 99 Disseminat de Maçanet de Cabrenys - 0 1 1
Entitat singular 171024 00 08 1 00 Mines, les - 4 7 11
Disseminat 171024 00 08 1 99 Mines, les -Disseminat- - 4 7 11
Entitat singular 171024 00 09 4 00 Oliveda - 5 7 12
Disseminat 171024 00 09 4 99 Oliveda -Disseminat- - 5 7 12
Entitat singular 171024 00 11 5 00 Salines, les - 6 5 11
Disseminat 171024 00 11 5 99 Salines, les -Disseminat- - 6 5 11
Entitat singular 171024 00 12 0 00 Tapis - 9 10 19
Nucli 171024 00 12 0 01 Tapis - 5 7 12
Disseminat 171024 00 12 0 99 Disseminat de Tapis - 4 3 7
Entitat singular 171024 00 13 6 00 Vilars, els - 2 1 3
Disseminat 171024 00 13 6 99 Vilars, els -Disseminat- - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171024 01 Arnera Veïnat
Unitat població 171024 02 Can Muntada Urbanització
Unitat població 171024 03 Cardona, la Urbanització
Unitat població 171024 04 Casanova, la Urbanització
Unitat població 171024 05 Creus, les Veïnat
Unitat població 171024 06 Font d'en Coll, la Urbanització
Unitat població 171024 07 Grier, el Raval
Unitat població 171024 08 Maçanet de Cabrenys Vila
Unitat població 171024 09 Mines, les Caseria
Unitat població 171024 10 Oliveda Població
Unitat població 171024 11 Prat del Pont, el Urbanització
Unitat població 171024 12 Racó del Pirineu, el Urbanització
Unitat població 171024 13 Salines, les Veïnat
Unitat població 171024 14 Serrat de la Creu, el Urbanització
Unitat població 171024 15 Tapis Població
Unitat població 171024 16 Vilars, els Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171024 Massanet de Cabrenys
  • Després: 171024 Maçanet de Cabrenys
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 67,50 Km2 370 m
  • Després: 67,88 Km2 370 m