Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 31,05 Km2
Altitud 1226 m
Població (a 01-01-2018) 162 h
Litoral No
Capital Pardines
Distància -
Codi ajuntament 1712540003

Divisió territorial postal

  • 17534

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171254 00 00 0 00 Pardines
Entitat singular 171254 00 01 7 00 Llavanera - 2 0 2
Disseminat 171254 00 01 7 99 Llavanera -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 171254 00 02 2 00 Orri, l' - 8 3 11
Disseminat 171254 00 02 2 99 Orri, l' -Disseminat- - 8 3 11
Entitat singular 171254 00 03 8 00 Pardines - 66 56 122
Nucli 171254 00 03 8 01 Pardines - 66 56 122
Disseminat 171254 00 03 8 99 Disseminat de Pardines - 0 0 0
Entitat singular 171254 00 04 3 00 Puigsac - 5 8 13
Disseminat 171254 00 04 3 99 Puigsac -Disseminat- - 5 8 13
Entitat singular 171254 00 05 6 00 Pujalt - 3 1 4
Disseminat 171254 00 05 6 99 Pujalt -Disseminat- - 3 1 4
Entitat singular 171254 00 06 9 00 Vilaró - 6 4 10
Disseminat 171254 00 06 9 99 Vilaró -Disseminat- - 6 4 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171254 01 Llavanera Veïnat
Unitat població 171254 02 Orri, l' Veïnat
Unitat població 171254 03 Pardines Població
Unitat població 171254 04 Puigsac Veïnat
Unitat població 171254 05 Pujalt Veïnat
Unitat població 171254 06 Vilaró Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171254 Pardinas
  • Després: 171254 Pardines
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,10 Km2 1226 m
  • Després: 31,05 Km2 1226 m