Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,92 Km2
Altitud 1202 m
Població (a 01-01-2018) 8981 h
Litoral No
Capital Puigcerdà
Distància -
Codi ajuntament 1714110007

Divisió territorial postal

 • 17520
 • 17529

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171411 00 00 0 00 Puigcerdà
Entitat singular 171411 00 01 7 00 Guingueta, la - 467 466 933
Nucli 171411 00 01 7 01 Guingueta, la - 467 466 933
Entitat singular 171411 00 02 2 00 Puigcerdà - 3428 3533 6961
Nucli 171411 00 02 2 01 Puigcerdà - 3428 3533 6961
Entitat singular 171411 00 03 8 00 Rigolisa - 20 16 36
Disseminat 171411 00 03 8 99 Rigolisa -Disseminat- - 20 16 36
Entitat singular 171411 00 04 3 00 Sant Marc - 123 110 233
Disseminat 171411 00 04 3 99 Sant Marc -Disseminat- - 123 110 233
Entitat singular 171411 00 05 6 00 Sant Martí - 146 119 265
Disseminat 171411 00 05 6 99 Sant Martí -Disseminat- - 146 119 265
Entitat singular 171411 00 06 9 00 Deuloféu - 177 172 349
Nucli 171411 00 06 9 01 Deuloféu - 177 172 349
Entitat singular 171411 00 07 5 00 Ventajola - 2 6 8
Disseminat 171411 00 07 5 99 Ventajola -Disseminat- - 2 6 8
Entitat singular 171411 00 08 1 00 Age - 65 53 118
Nucli 171411 00 08 1 01 Age - 65 53 118
Entitat singular 171411 00 09 4 00 Vilallobent - 47 31 78
Nucli 171411 00 09 4 01 Vilallobent - 47 31 78
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171411 01 Age Població
Unitat població 171411 02 Deuloféu Urbanització
Unitat població 171411 03 Guingueta, la Veïnat
Unitat població 171411 04 Puigcerdà Vila
Unitat població 171411 05 Rigolisa Llogarret
Unitat població 171411 06 Sant Marc Urbanització
Unitat població 171411 07 Sant Martí Llogarret
Unitat població 171411 08 Ventajola Llogarret
Unitat població 171411 09 Vilallobent Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 171411 Puigcerdá
 • Després: 171411 Puigcerdà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 18,60 Km2 1202 m
 • Després: 18,92 Km2 1202 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran