Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 98 m
Població (a 01-01-2019) 2076 h
Litoral No
Capital Riudellots de la Selva
Distància -
Codi ajuntament 1715010007

Divisió territorial postal

  • 17457

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171501 00 00 0 00 Riudellots de la Selva
Entitat singular 171501 00 01 7 00 Riudellots de la Selva - 606 589 1195
Nucli 171501 00 01 7 01 Riudellots de la Selva - 606 589 1195
Entitat singular 171501 00 02 2 00 Veïnat de Can Buixó - 38 32 70
Disseminat 171501 00 02 2 99 Veïnat de Can Buixó -Disseminat- - 38 32 70
Entitat singular 171501 00 03 8 00 Veïnat de Can Calderó - 41 46 87
Disseminat 171501 00 03 8 99 Veïnat de Can Calderó -Disseminat- - 41 46 87
Entitat singular 171501 00 04 3 00 Veïnat de l'Estació - 37 39 76
Disseminat 171501 00 04 3 99 Veïnat de l'Estació -Disseminat- - 37 39 76
Entitat singular 171501 00 05 6 00 Veïnat de la Pequenya - 15 14 29
Disseminat 171501 00 05 6 99 Veïnat de la Pequenya -Disseminat- - 15 14 29
Entitat singular 171501 00 06 9 00 Veïnat de Torreponça - 30 25 55
Disseminat 171501 00 06 9 99 Veïnat de Torreponça -Disseminat- - 30 25 55
Entitat singular 171501 00 07 5 00 Veïnat de l'Hostalnou - 56 50 106
Disseminat 171501 00 07 5 99 Veïnat de l'Hostalnou -Disseminat- - 56 50 106
Entitat singular 171501 00 08 1 00 Polígon industrial de Girona, el - 0 1 1
Disseminat 171501 00 08 1 99 Polígon industrial de Girona, el -Disseminat- - 0 1 1
Entitat singular 171501 00 09 4 00 Can Jordi - 53 49 102
Nucli 171501 00 09 4 01 Can Jordi - 53 49 102
Entitat singular 171501 00 10 8 00 Veïnat del Regàs - 28 25 53
Disseminat 171501 00 10 8 99 Veïnat del Regàs -Disseminat- - 28 25 53
Entitat singular 171501 00 11 5 00 Mas Joals - 87 93 180
Disseminat 171501 00 11 5 99 Mas Joals -Disseminat- - 87 93 180
Entitat singular 171501 00 12 0 00 Ponent Residencial - 62 60 122
Disseminat 171501 00 12 0 99 Ponent Residencial -Disseminat- - 62 60 122
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171501 01 Can Boixó Caseria
Unitat població 171501 02 Can Calderó Caseria
Unitat població 171501 03 Can Jordi Urbanització
Unitat població 171501 04 Can Mestres Urbanització
Unitat població 171501 05 Estació de Riudellots, l' Veïnat
Unitat població 171501 06 Hostalnou, l' Veïnat
Unitat població 171501 07 Pequenya, la Caseria
Unitat població 171501 08 Polígon Industrial de Girona, el Polígon industrial
Unitat població 171501 09 Riudellots de la Selva Població
Unitat població 171501 10 Torreponça, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,40 Km2 98 m
  • Després: 13,23 Km2 98 m
2015-10-01 Alteració límits municipals
  • Abans: 13,23 Km2
  • Després: - Km2