Saltar al contingut principal

171707 Vallfogona de Ripollès

Característiques generals
Valor
Superfície 38,78 Km2
Altitud 956 m
Població (a 01-01-2018) 212 h
Litoral No
Capital Vallfogona de Ripollès
Distància -
Codi ajuntament 1717070005

Divisió territorial postal

  • 17862

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171707 00 00 0 00 Vallfogona de Ripollès
Entitat singular 171707 00 01 7 00 Baga Amunt - 13 13 26
Disseminat 171707 00 01 7 99 Baga Amunt -Disseminat- - 13 13 26
Entitat singular 171707 00 02 2 00 Baga Avall - 14 9 23
Disseminat 171707 00 02 2 99 Baga Avall -Disseminat- - 14 9 23
Entitat singular 171707 00 03 8 00 Domes, les - 0 0 0
Disseminat 171707 00 03 8 99 Domes, les -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 171707 00 04 3 00 Puigsec - 8 5 13
Disseminat 171707 00 04 3 99 Puigsec -Disseminat- - 8 5 13
Entitat singular 171707 00 05 6 00 Vallfogona de Ripollès - 43 44 87
Nucli 171707 00 05 6 01 Vallfogona de Ripollès - 43 44 87
Entitat singular 171707 00 06 9 00 Solana Amunt - 12 9 21
Disseminat 171707 00 06 9 99 Solana Amunt -Disseminat- - 12 9 21
Entitat singular 171707 00 07 5 00 Solana Avall - 21 12 33
Disseminat 171707 00 07 5 99 Solana Avall -Disseminat- - 21 12 33
Entitat singular 171707 00 08 1 00 Taverna, la - 4 5 9
Disseminat 171707 00 08 1 99 Taverna, la -Disseminat- - 4 5 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171707 01 Baga Amunt Caseria
Unitat població 171707 02 Baga Avall Caseria
Unitat població 171707 03 Domes, les Raval
Unitat població 171707 04 Puigsec Veïnat
Unitat població 171707 05 Solana Amunt Caseria
Unitat població 171707 06 Solana Avall Caseria
Unitat població 171707 07 Taverna, la Caseria
Unitat població 171707 08 Vallfogona de Ripollès Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-19 Canvi de nom
  • Abans: 171707 San Julián de Vallfogona
  • Després: 171707 Vallfogona de Ripollès
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,90 Km2 956 m
  • Després: 38,78 Km2 956 m