Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,36 Km2
Altitud 188 m
Població (a 01-01-2018) 1108 h
Litoral No
Capital Serinyà
Distància -
Codi ajuntament 1719030008

Divisió territorial postal

  • 17852

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171903 00 00 0 00 Serinyà
Entitat singular 171903 00 01 7 00 Serinyà - 487 460 947
Nucli 171903 00 01 7 01 Serinyà - 483 455 938
Disseminat 171903 00 01 7 99 Disseminat de Serinyà - 4 5 9
Entitat singular 171903 00 02 2 00 Bosquerós - 29 28 57
Disseminat 171903 00 02 2 99 Bosquerós -Disseminat- - 29 28 57
Entitat singular 171903 00 03 8 00 Cellera d'Amont, la - 13 17 30
Disseminat 171903 00 03 8 99 Cellera d'Amont, la -Disseminat- - 13 17 30
Entitat singular 171903 00 04 3 00 Casals - 18 12 30
Disseminat 171903 00 04 3 99 Casals -Disseminat- - 18 12 30
Entitat singular 171903 00 05 6 00 Baió - 23 21 44
Disseminat 171903 00 05 6 99 Baió -Disseminat- - 23 21 44
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171903 01 Baió Veïnat
Unitat població 171903 02 Bosquerós Veïnat
Unitat població 171903 03 Casals Veïnat
Unitat població 171903 04 Cellera d'Amont, la Veïnat
Unitat població 171903 05 Costa d'en Solanes, la Urbanització
Unitat població 171903 06 Maixella Veïnat
Unitat població 171903 07 Mas Carreres, el Urbanització
Unitat població 171903 08 Reclau, el Urbanització
Unitat població 171903 09 Serinyà Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-11-06 Canvi de nom
  • Abans: 171903 Seriñá
  • Després: 171903 Serinyà
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 20 Gironès
  • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,30 Km2 188 m
  • Després: 17,36 Km2 188 m