Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,45 Km2
Altitud 49 m
Població (a 01-01-2018) 912 h
Litoral No
Capital Vall-llobrega
Distància -
Codi ajuntament 1720950006

Divisió territorial postal

  • 17253

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172095 00 00 0 00 Vall-llobrega
Entitat singular 172095 00 01 7 00 Vall-llobrega - 130 145 275
Disseminat 172095 00 01 7 99 Vall-llobrega -Disseminat- - 130 145 275
Entitat singular 172095 00 02 2 00 Mas Falquet, el - 75 83 158
Nucli 172095 00 02 2 01 Mas Falquet, el - 75 83 158
Entitat singular 172095 00 03 8 00 Polígon industrial de Vall-llobrega - 24 28 52
Nucli 172095 00 03 8 01 Polígon industrial de Vall-llobrega - 24 28 52
Entitat singular 172095 00 04 3 00 Raval de Baix, el - 225 202 427
Nucli 172095 00 04 3 01 Raval de Baix, el - 225 202 427
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172095 01 Mas Falquet, el Urbanització
Unitat població 172095 02 Mas Ginesta, el Veïnat
Unitat població 172095 03 Mas Valentí, el Barri
Unitat població 172095 04 Polígon Industrial de Vall-llobrega, el Polígon industrial
Unitat població 172095 05 Portalada, la Veïnat
Unitat població 172095 06 Raval de Baix, el Veïnat
Unitat població 172095 07 Raval de Dalt, el Veïnat
Unitat població 172095 08 Robau Veïnat
Unitat població 172095 09 Roca de Gria Veïnat
Unitat població 172095 10 Vall-llobrega Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1993-02-05 Canvi de capital
  • Abans: Raval de Dalt, el
  • Després: Vall-llobrega
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,40 Km2 49 m
  • Després: 5,45 Km2 49 m