Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,15 Km2
Altitud 99 m
Població (a 01-01-2019) 2897 h
Litoral No
Capital Vilablareix
Distància -
Codi ajuntament 1721550006

Divisió territorial postal

  • 17180

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172155 00 00 0 00 Vilablareix
Entitat singular 172155 00 02 2 00 Perelló, el - 1356 1376 2732
Nucli 172155 00 02 2 01 Perelló, el - 1354 1374 2728
Disseminat 172155 00 02 2 99 Disseminat del Perelló - 2 2 4
Entitat singular 172155 00 03 8 00 Vilablareix - 82 83 165
Disseminat 172155 00 03 8 99 Vilablareix -Disseminat- - 82 83 165
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172155 01 Farigola Caseria
Unitat població 172155 02 Mas Aliu, el Urbanització
Unitat població 172155 03 Perelló, el Veïnat
Unitat població 172155 04 Vilablareix Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,10 Km2 118 m
  • Després: 6,15 Km2 99 m
2007-03-15 Canvi de capital
  • Abans: Perelló, el
  • Després: Vilablareix