Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 114,31 Km2
Altitud 137 m
Població (a 01-01-2019) 9514 h
Litoral No
Capital Alcarràs
Distància -
Codi ajuntament 2501170005

Divisió territorial postal

 • 25180
 • 25193

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250117 00 00 0 00 Alcarràs
Entitat singular 250117 00 01 7 00 Alcarràs - 4933 4544 9477
Nucli 250117 00 01 7 01 Alcarràs - 4807 4456 9263
Disseminat 250117 00 01 7 99 Disseminat d'Alcarràs - 126 88 214
Entitat singular 250117 00 02 2 00 Montagut - 12 13 25
Disseminat 250117 00 02 2 99 Montagut -Disseminat- - 12 13 25
Entitat singular 250117 00 03 8 00 Vallmanya - 10 0 10
Disseminat 250117 00 03 8 99 Vallmanya -Disseminat- - 10 0 10
Entitat singular 250117 00 04 3 00 Polígon industrial Revés - 0 0 0
Disseminat 250117 00 04 3 99 Polígon industrial Revés -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250117 00 05 6 00 Polígon industrial Polinasa - 2 0 2
Disseminat 250117 00 05 6 99 Polígon industrial Polinasa -Disseminat- - 2 0 2
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250117 01 Alcarràs Població
Unitat població 250117 02 Montagut Població
Unitat població 250117 03 Vallmanya Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 250117 Alcarrás
 • Després: 250117 Alcarràs
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 114,80 Km2 137 m
 • Després: 114,31 Km2 137 m