Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 31,94 Km2
Altitud 236 m
Població (a 01-01-2018) 313 h
Litoral No
Capital Alfés
Distància -
Codi ajuntament 2501430008

Divisió territorial postal

  • 25161

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250143 00 00 0 00 Alfés
Entitat singular 250143 00 01 7 00 Alfés - 163 150 313
Nucli 250143 00 01 7 01 Alfés - 154 145 299
Disseminat 250143 00 01 7 99 Disseminat d'Alfés - 9 5 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250143 01 Alfés Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 32,00 Km2 236 m
  • Després: 31,94 Km2 236 m