Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 15,33 Km2
Altitud 264 m
Població (a 01-01-2019) 6255 h
Litoral No
Capital Alpicat
Distància -
Codi ajuntament 2502360009

Divisió territorial postal

  • 25110

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250236 00 00 0 00 Alpicat
Entitat singular 250236 00 01 7 00 Alpicat - 3134 3121 6255
Nucli 250236 00 01 7 01 Alpicat - 2350 2311 4661
Nucli 250236 00 01 7 02 Bruixes, les - 20 29 49
Nucli 250236 00 01 7 03 Cerdera, la - 273 291 564
Nucli 250236 00 01 7 04 Pla de Montsó, el - 272 280 552
Nucli 250236 00 01 7 05 Terra Baixa, la - 35 41 76
Nucli 250236 00 01 7 06 Graó Park - 84 79 163
Nucli 250236 00 01 7 07 Àngels, els - 20 23 43
Disseminat 250236 00 01 7 99 Disseminat d'Alpicat - 80 67 147
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250236 01 Alpicat Població
Unitat població 250236 02 Bruixes, les Urbanització
Unitat població 250236 03 Buenos Aires Urbanització
Unitat població 250236 04 Gimenells Població
Unitat població 250236 05 Hostal del Lluc, l' Urbanització
Unitat població 250236 06 Miranda, la Urbanització
Unitat població 250236 07 Moreres, les Urbanització
Unitat població 250236 08 Pla de la Font, el Llogarret
Unitat població 250236 09 Pla de la Sardera, la Urbanització
Unitat població 250236 10 Rafel Urbanització
Unitat població 250236 11 Rec Nou, el Urbanització
Unitat població 250236 12 Santa Maria de Gimenells Barri
Unitat població 250236 13 Terra Baixa, la Urbanització
Unitat població 250236 14 Terra Ferma, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1991-03-27 Desagregació de municipis Abans:
  • 250236 Alpicat
Després:
  • 259123 Gimenells i el Pla de la Font
  • 250236 Alpicat
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,90 Km2 264 m
  • Després: 15,33 Km2 264 m