Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 255,75 km²
Altitud 1267 m
Població (a 01-01-2022) 1923 h
Litoral No
Capital Salardú
Distància -
Codi ajuntament 2502540003

Divisió territorial postal

 • 25539
 • 25598
 • 25599

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2022)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250254 00 00 0 00 Naut Aran
Entitat singular 250254 00 01 7 00 Arties - 274 225 499
Nucli 250254 00 01 7 01 Arties - 273 223 496
Disseminat 250254 00 01 7 99 Disseminat d'Arties - 1 2 3
Entitat singular 250254 00 02 2 00 Bagergue - 63 49 112
Nucli 250254 00 02 2 01 Bagergue - 63 49 112
Entitat singular 250254 00 04 3 00 Garòs - 70 83 153
Nucli 250254 00 04 3 01 Garòs - 70 83 153
Entitat singular 250254 00 05 6 00 Gessa - 102 83 185
Nucli 250254 00 05 6 01 Gessa - 102 83 185
Entitat singular 250254 00 06 9 00 Salardú - 335 312 647
Nucli 250254 00 06 9 01 Salardú - 223 215 438
Nucli 250254 00 06 9 02 Baqueira - 105 90 195
Disseminat 250254 00 06 9 99 Disseminat de Salardú - 7 7 14
Entitat singular 250254 00 07 5 00 Tredòs - 97 95 192
Nucli 250254 00 07 5 01 Tredòs - 95 94 189
Disseminat 250254 00 07 5 99 Disseminat de Tredòs - 2 1 3
Entitat singular 250254 00 08 1 00 Unha - 70 65 135
Nucli 250254 00 08 1 01 Unha - 70 65 135
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250254 01 Arties Vila
Unitat població 250254 02 Bagergue Població
Unitat població 250254 03 Coma, era Urbanització
Unitat població 250254 04 Garòs Població
Unitat població 250254 05 Gessa Població
Unitat població 250254 06 Pleta de Vaquèira, era Urbanització
Unitat població 250254 07 Salardú Vila
Unitat població 250254 08 Tredòs Població
Unitat població 250254 09 Unha Població
Unitat població 250254 10 Vaquèira Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2022)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7001030008 Arties e Garòs
7001310007 Bagergue
7002760009 Gessa
7004530008 Tredòs
7006580001 Unha
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 40 Vielha e Mijaran
Divisió territorial educativa DE11 Alt Pirineu i Aran
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT10 Val d'Aran
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC39 Val d'Aran
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 39 Aran
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 250254 Alto Aran
 • Després: 250254 Alt Aran
1985-04-19 Canvi de nom
 • Abans: 250254 Alt Aran
 • Després: 250254 Naut Aran
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP16 Val d'Aran
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 248,90 km² 1269 m
 • Després: 255,75 km² 1267 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE06 Lleida
 • Després: DE11 Alt Pirineu i Aran