Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 42,64 Km2
Altitud 861 m
Població (a 01-01-2019) 157 h
Litoral No
Capital Pont de Bar, el
Distància -
Codi ajuntament 2503060009

Divisió territorial postal

  • 25722
  • 25723

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250306 00 00 0 00 Pont de Bar, el
Entitat singular 250306 00 01 7 00 Aristot - 13 16 29
Nucli 250306 00 01 7 01 Aristot - 10 15 25
Disseminat 250306 00 01 7 99 Disseminat d'Aristot - 3 1 4
Entitat singular 250306 00 02 2 00 Banys de Sant Vicenç, els - 6 4 10
Disseminat 250306 00 02 2 99 Banys de Sant Vicenç, els -Disseminat- - 6 4 10
Entitat singular 250306 00 03 8 00 Bar - 21 15 36
Nucli 250306 00 03 8 01 Bar - 18 13 31
Disseminat 250306 00 03 8 99 Disseminat de Bar - 3 2 5
Entitat singular 250306 00 04 3 00 Castellnou de Carcolze - 7 4 11
Nucli 250306 00 04 3 01 Castellnou de Carcolze - 6 4 10
Disseminat 250306 00 04 3 99 Disseminat de Castellnou de Carcolze - 1 0 1
Entitat singular 250306 00 05 6 00 Pont de Bar, el - 16 14 30
Nucli 250306 00 05 6 01 Pont de Bar, el - 12 11 23
Disseminat 250306 00 05 6 99 Disseminat del Pont de Bar - 4 3 7
Entitat singular 250306 00 06 9 00 Toloriu - 11 5 16
Nucli 250306 00 06 9 01 Toloriu - 10 4 14
Disseminat 250306 00 06 9 99 Disseminat de Toloriu - 1 1 2
Entitat singular 250306 00 07 5 00 Ardaix - 10 8 18
Disseminat 250306 00 07 5 99 Ardaix -Disseminat- - 10 8 18
Entitat singular 250306 00 08 1 00 Arenys, els - 3 4 7
Disseminat 250306 00 08 1 99 Arenys, els -Disseminat- - 3 4 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250306 01 Ardaix Caseria
Unitat població 250306 02 Arenys, els Caseria
Unitat població 250306 03 Aristot Població
Unitat població 250306 04 Banys de Sant Vicenç, els Llogarret
Unitat població 250306 05 Bar Població
Unitat població 250306 06 Castellnou de Carcolze Població
Unitat població 250306 07 Pont de Bar, el Població
Unitat població 250306 08 Toloriu Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-02-02 Canvi de nom
  • Abans: 250306 Aristot i Toloriu
  • Després: 250306 Pont de Bar, el
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,00 Km2 1223 m
  • Després: 42,64 Km2 861 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran