Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 145,03 Km2
Altitud 388 m
Població (a 01-01-2019) 237 h
Litoral No
Capital Gualter
Distància -
Codi ajuntament 2504260009

Divisió territorial postal

  • 25747

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250426 00 00 0 00 Baronia de Rialb, la
Entitat singular 250426 00 01 7 00 Gualter - 43 45 88
Nucli 250426 00 01 7 01 Gualter - 38 34 72
Disseminat 250426 00 01 7 99 Disseminat de Gualter - 5 11 16
Entitat singular 250426 00 02 2 00 Palau de Rialb, el - 6 6 12
Disseminat 250426 00 02 2 99 Palau de Rialb, el -Disseminat- - 6 6 12
Entitat singular 250426 00 03 8 00 Pallerols - 15 14 29
Disseminat 250426 00 03 8 99 Pallerols -Disseminat- - 15 14 29
Entitat singular 250426 00 04 3 00 Politg - 10 9 19
Nucli 250426 00 04 3 01 Politg - 8 7 15
Disseminat 250426 00 04 3 99 Disseminat de Politg - 2 2 4
Entitat singular 250426 00 05 6 00 Puig de Rialb, el - 7 1 8
Disseminat 250426 00 05 6 99 Puig de Rialb, el -Disseminat- - 7 1 8
Entitat singular 250426 00 06 9 00 Sant Cristòfol de la Donzell - 3 3 6
Disseminat 250426 00 06 9 99 Sant Cristòfol de la Donzell -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 250426 00 07 5 00 Sant Martí de Rialb - 10 2 12
Disseminat 250426 00 07 5 99 Sant Martí de Rialb -Disseminat- - 10 2 12
Entitat singular 250426 00 08 1 00 Serra de Rialb, la - 10 15 25
Nucli 250426 00 08 1 01 Serra de Rialb, la - 3 4 7
Disseminat 250426 00 08 1 99 Disseminat de la Serra de Rialb - 7 11 18
Entitat singular 250426 00 09 4 00 Torre de Rialb, la - 6 5 11
Disseminat 250426 00 09 4 99 Torre de Rialb, la -Disseminat- - 6 5 11
Entitat singular 250426 00 10 8 00 Vilaplana - 5 10 15
Nucli 250426 00 10 8 01 Vilaplana - 5 10 15
Disseminat 250426 00 10 8 99 Disseminat de Vilaplana - 0 0 0
Entitat singular 250426 00 11 5 00 Bellfort - 6 6 12
Disseminat 250426 00 11 5 99 Bellfort -Disseminat- - 6 6 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250426 01 Bellfort Caseria
Unitat població 250426 02 Gualter Població
Unitat població 250426 03 Palau de Rialb, el Caseria
Unitat població 250426 04 Pallerols Caseria
Unitat població 250426 05 políg Caseria
Unitat població 250426 06 Puig de Rialb, el Caseria
Unitat població 250426 07 Sant Cristòfol de la Donzell Caseria
Unitat població 250426 08 Sant Martí de Rialb Caseria
Unitat població 250426 09 Serra de Rialb, la Caseria
Unitat població 250426 10 Torre de Rialb, la Caseria
Unitat població 250426 11 Vilaplana Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250426 Baronia de Rialp
  • Després: 250426 Baronia de Rialb, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Torre de Rialb, la
  • Després: Gualter
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 142,70 Km2 474 m
  • Després: 145,03 Km2 388 m