Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,72 Km2
Altitud 931 m
Població (a 01-01-2019) 58 h
Litoral No
Capital Bausen
Distància -
Codi ajuntament 2504500000

Divisió territorial postal

  • 25549

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250450 00 00 0 00 Bausen
Entitat singular 250450 00 01 7 00 Bausen - 29 26 55
Nucli 250450 00 01 7 01 Bausen - 29 26 55
Entitat singular 250450 00 02 2 00 Pontaut - 1 2 3
Nucli 250450 00 02 2 01 Pontaut - 1 2 3
Disseminat 250450 00 02 2 99 Disseminat de Pontaut - 0 0 0
Entitat singular 250450 00 03 8 00 Pònt de Rei, Eth - 0 0 0
Disseminat 250450 00 03 8 99 Pònt de Rei, Eth -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250450 01 Bausen Població
Unitat població 250450 02 Pontaut Caseria
Unitat població 250450 03 Pònt de Rei, eth Divers

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 40 Vielha e Mijaran
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT10 Val d'Aran
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC39 Val d'Aran
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 39 Aran
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-04-18 Canvi de nom
  • Abans: 250450 Bausén
  • Després: 250450 Bausen
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP16 Val d'Aran
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,60 Km2 931 m
  • Després: 17,72 Km2 931 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran