Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,98 km²
Altitud 308 m
Població (a 01-01-2022) 5168 h
Litoral No
Capital Bellpuig
Distància -
Codi ajuntament 2505010007

Divisió territorial postal

  • 25250
  • 25262

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2022)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250501 00 00 0 00 Bellpuig
Entitat singular 250501 00 01 7 00 Bellpuig - 2684 2342 5026
Nucli 250501 00 01 7 02 Bellpuig - 2625 2284 4909
Disseminat 250501 00 01 7 99 Disseminat de Bellpuig - 59 58 117
Entitat singular 250501 00 02 2 00 Seana - 72 70 142
Nucli 250501 00 02 2 01 Seana - 66 62 128
Disseminat 250501 00 02 2 99 Disseminat de Seana - 6 8 14
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250501 01 Bellpuig Vila
Unitat població 250501 02 Seana Raval

Seccions censals (a 01-01-2022)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7006960009 Seana
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,00 km² 308 m
  • Després: 34,98 km² 308 m