Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,43 km²
Altitud 234 m
Població (a 01-01-2020) 1518 h
Litoral No
Capital Benavent de Segrià
Distància -
Codi ajuntament 2505390004

Divisió territorial postal

  • 25132

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250539 00 00 0 00 Benavent de Segrià
Entitat singular 250539 00 01 7 00 Benavent de Segrià - 806 712 1518
Nucli 250539 00 01 7 01 Benavent de Segrià - 725 677 1402
Disseminat 250539 00 01 7 99 Disseminat de Benavent de Segrià - 81 35 116
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250539 01 Benavent de Segrià Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-19 Canvi de nom
  • Abans: 250539 Benavent de Lérida
  • Després: 250539 Benavent de Segrià
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,60 km² 234 m
  • Després: 7,43 km² 234 m
2015-05-01 Nova capital de comarca
  • Abans: -
  • Després: 081385 Moià