Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 52,62 Km2
Altitud 358 m
Població (a 01-01-2019) 536 h
Litoral No
Capital Castelló de Farfanya
Distància -
Codi ajuntament 2506930008

Divisió territorial postal

  • 25136

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250693 00 00 0 00 Castelló de Farfanya
Entitat singular 250693 00 01 7 00 Castelló de Farfanya - 288 248 536
Nucli 250693 00 01 7 01 Castelló de Farfanya - 273 243 516
Disseminat 250693 00 01 7 99 Disseminat de Castelló de Farfanya - 15 5 20
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250693 01 Castelló de Farfanya Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-03-04 Canvi de nom
  • Abans: 250693 Castelló de Farfaña
  • Després: 250693 Castelló de Farfanya
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 53,00 Km2 358 m
  • Després: 52,62 Km2 358 m