Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 20,94 Km2
Altitud 596 m
Població (a 01-01-2019) 162 h
Litoral No
Capital Estaràs
Distància -
Codi ajuntament 2508510007

Divisió territorial postal

  • 25214
  • 25215
  • 25216
  • 25271

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250851 00 00 0 00 Estaràs
Entitat singular 250851 00 01 7 00 Alta-riba - 9 3 12
Nucli 250851 00 01 7 01 Alta-riba - 9 3 12
Disseminat 250851 00 01 7 99 Disseminat d'Alta-riba - 0 0 0
Entitat singular 250851 00 02 2 00 Estaràs - 18 9 27
Nucli 250851 00 02 2 01 Estaràs - 15 9 24
Disseminat 250851 00 02 2 99 Disseminat d'Estaràs - 3 0 3
Entitat singular 250851 00 03 8 00 Ferran - 21 29 50
Nucli 250851 00 03 8 01 Ferran - 19 28 47
Disseminat 250851 00 03 8 99 Disseminat de Ferran - 2 1 3
Entitat singular 250851 00 04 3 00 Gàver - 23 21 44
Nucli 250851 00 04 3 01 Gàver - 9 13 22
Disseminat 250851 00 04 3 99 Disseminat de Gàver - 14 8 22
Entitat singular 250851 00 05 6 00 Malacara - 2 5 7
Disseminat 250851 00 05 6 99 Malacara -Disseminat- - 2 5 7
Entitat singular 250851 00 06 9 00 Vergós Guerrejat - 12 10 22
Nucli 250851 00 06 9 01 Vergós Guerrejat - 11 7 18
Disseminat 250851 00 06 9 99 Disseminat de Vergós Guerrejat - 1 3 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250851 01 Alta-riba Llogarret
Unitat població 250851 02 Estaràs Població
Unitat població 250851 03 Ferran Població
Unitat població 250851 04 Gàver Població
Unitat població 250851 05 Malacara Caseria
Unitat població 250851 07 Vergós Guerrejat Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-10-22 Canvi de nom
  • Abans: 250851 Estarás
  • Després: 250851 Estaràs
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,90 Km2 596 m
  • Després: 20,94 Km2 596 m