Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 66,04 km²
Altitud 397 m
Població (a 01-01-2020) 444 h
Litoral No
Capital Llardecans
Distància -
Codi ajuntament 2512530008

Divisió territorial postal

  • 25186

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251253 00 00 0 00 Llardecans
Entitat singular 251253 00 01 7 00 Llardecans - 237 207 444
Nucli 251253 00 01 7 01 Llardecans - 233 205 438
Disseminat 251253 00 01 7 99 Disseminat de Llardecans - 4 2 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251253 01 Llardecans Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 65,60 km² 397 m
  • Després: 66,04 km² 397 m