Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 68,51 km²
Altitud 811 m
Població (a 01-01-2023) 343 h
Litoral No
Capital Llavorsí
Distància -
Codi ajuntament 2512660009

Divisió territorial postal

  • 25594
  • 25595

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251266 00 00 0 00 Llavorsí
Entitat singular 251266 00 01 7 00 Aidí - 10 6 16
Nucli 251266 00 01 7 01 Aidí - 10 6 16
Entitat singular 251266 00 02 2 00 Arestui - 12 9 21
Nucli 251266 00 02 2 01 Arestui - 12 9 21
Entitat singular 251266 00 03 8 00 Baiasca - 11 10 21
Nucli 251266 00 03 8 01 Baiasca - 11 10 21
Entitat singular 251266 00 04 3 00 Llavorsí - 116 132 248
Nucli 251266 00 04 3 01 Llavorsí - 114 130 244
Disseminat 251266 00 04 3 99 Disseminat de Llavorsí - 2 2 4
Entitat singular 251266 00 05 6 00 Montenartró - 15 9 24
Nucli 251266 00 05 6 01 Montenartró - 15 9 24
Entitat singular 251266 00 06 9 00 Romadriu - 7 5 12
Disseminat 251266 00 06 9 99 Romadriu -Disseminat- - 7 5 12
Entitat singular 251266 00 07 5 00 Sant Romà de Tavernoles - 0 1 1
Disseminat 251266 00 07 5 99 Sant Romà de Tavernoles -Disseminat- - 0 1 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251266 01 Aidí Població
Unitat població 251266 02 Arestui Població
Unitat població 251266 03 Baiasca Població
Unitat població 251266 04 Llavorsí Vila
Unitat població 251266 05 Montenartró Població
Unitat població 251266 06 Romadriu Població
Unitat població 251266 07 Sant Romà de Tavèrnoles Població

Seccions censals (a 01-01-2023)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7000510007 Arestui
7001460009 Baiasca
7003160009 Montenartró
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE11 Alt Pirineu i Aran
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 68,90 km² 811 m
  • Després: 68,51 km² 811 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
  • Abans: DE06 Lleida
  • Després: DE11 Alt Pirineu i Aran