Saltar al contingut principal

251403 Montferrer i Castellbò

Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 732 m
Població (a 01-01-2020) 1034 h
Litoral No
Capital Montferrer
Distància -
Codi ajuntament 2514030008

Divisió territorial postal

 • 25711
 • 25712
 • 25714
 • 25795

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251403 00 00 0 00 Montferrer i Castellbò
Entitat singular 251403 00 01 7 00 Albet - 9 6 15
Nucli 251403 00 01 7 01 Albet - 9 6 15
Entitat singular 251403 00 02 2 00 Aravell - 86 93 179
Nucli 251403 00 02 2 01 Aravell - 83 90 173
Disseminat 251403 00 02 2 99 Disseminat d'Aravell - 3 3 6
Entitat singular 251403 00 03 8 00 Avellanet - 0 1 1
Nucli 251403 00 03 8 01 Avellanet - 0 1 1
Entitat singular 251403 00 04 3 00 Bellestar - 74 56 130
Nucli 251403 00 04 3 01 Bellestar - 58 52 110
Disseminat 251403 00 04 3 99 Disseminat de Bellestar - 16 4 20
Entitat singular 251403 00 05 6 00 Canturri - 1 0 1
Disseminat 251403 00 05 6 99 Canturri -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 251403 00 06 9 00 Carmeniu - 0 1 1
Nucli 251403 00 06 9 01 Carmeniu - 0 1 1
Disseminat 251403 00 06 9 99 Disseminat de Carmeniu - 0 0 0
Entitat singular 251403 00 07 5 00 Cassovall - 5 1 6
Nucli 251403 00 07 5 01 Cassovall - 5 1 6
Entitat singular 251403 00 08 1 00 Castellbò - 53 35 88
Nucli 251403 00 08 1 01 Castellbò - 45 30 75
Disseminat 251403 00 08 1 99 Disseminat de Castellbò - 8 5 13
Entitat singular 251403 00 09 4 00 Eres, les - 0 0 0
Disseminat 251403 00 09 4 99 Eres, les -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251403 00 10 8 00 Guils del Cantó - 13 5 18
Nucli 251403 00 10 8 01 Guils del Cantó - 13 5 18
Disseminat 251403 00 10 8 99 Disseminat de Guils del Cantó - 0 0 0
Entitat singular 251403 00 11 5 00 Montferrer - 114 92 206
Nucli 251403 00 11 5 01 Montferrer - 107 81 188
Disseminat 251403 00 11 5 99 Disseminat de Montferrer - 7 11 18
Entitat singular 251403 00 12 0 00 Pallerols del Cantó - 11 9 20
Nucli 251403 00 12 0 01 Pallerols del Cantó - 11 8 19
Disseminat 251403 00 12 0 99 Disseminat de Pallerols del Cantó - 0 1 1
Entitat singular 251403 00 13 6 00 Sant Andreu - 10 6 16
Nucli 251403 00 13 6 01 Sant Andreu - 10 6 16
Disseminat 251403 00 13 6 99 Disseminat de Sant Andreu - 0 0 0
Entitat singular 251403 00 14 1 00 Santa Creu - 10 6 16
Nucli 251403 00 14 1 01 Santa Creu - 10 6 16
Disseminat 251403 00 14 1 99 Disseminat de Santa Creu - 0 0 0
Entitat singular 251403 00 15 4 00 Saulet - 1 0 1
Disseminat 251403 00 15 4 99 Saulet -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 251403 00 16 7 00 Sallent - 1 0 1
Disseminat 251403 00 16 7 99 Sallent -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 251403 00 17 3 00 Sendes - 0 0 0
Disseminat 251403 00 17 3 99 Sendes -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251403 00 18 9 00 Seix - 1 3 4
Disseminat 251403 00 18 9 99 Seix -Disseminat- - 1 3 4
Entitat singular 251403 00 19 2 00 Solanell - 2 0 2
Disseminat 251403 00 19 2 99 Solanell -Disseminat- - 2 0 2
Entitat singular 251403 00 20 6 00 Turbiàs - 2 0 2
Nucli 251403 00 20 6 01 Turbiàs - 2 0 2
Disseminat 251403 00 20 6 99 Disseminat de Turbiàs - 0 0 0
Entitat singular 251403 00 21 3 00 Vilamitjana - 36 17 53
Nucli 251403 00 21 3 01 Vilamitjana - 31 15 46
Disseminat 251403 00 21 3 99 Disseminat de Vilamitjana - 5 2 7
Entitat singular 251403 00 22 8 00 Aeroport de la Seu d'Urgell - 0 0 0
Disseminat 251403 00 22 8 99 Aeroport de la Seu d'Urgell -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251403 00 23 4 00 Balcó del Pirineu, el - 126 142 268
Nucli 251403 00 23 4 01 Balcó del Pirineu, el - 126 142 268
Entitat singular 251403 00 24 9 00 Sant Joan de l'Erm - 0 0 0
Disseminat 251403 00 24 9 99 Sant Joan de l'Erm -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251403 00 25 2 00 Cercèdol - 3 0 3
Nucli 251403 00 25 2 01 Cercèdol - 3 0 3
Entitat singular 251403 00 26 5 00 Solans - 1 1 2
Nucli 251403 00 26 5 01 Solans - 1 1 2
Entitat singular 251403 00 27 1 00 Vila-rubla - 0 1 1
Nucli 251403 00 27 1 01 Vila-rubla - 0 1 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251403 01 Aeroport de la Seu d'Urgell i Andorra, l' Divers
Unitat població 251403 02 Albet Població
Unitat població 251403 03 Aravell Població
Unitat població 251403 04 Avellanet Població
Unitat població 251403 05 Balcó del Pirineu, el Urbanització
Unitat població 251403 06 Bellestar Població
Unitat població 251403 07 Canturri Població
Unitat població 251403 08 Carmeniu Població
Unitat població 251403 09 Cassovall Població
Unitat població 251403 10 Castellbó Vila
Unitat població 251403 11 Eres, les Població
Unitat població 251403 12 Guils del Cantó Població
Unitat població 251403 13 Montferrer Població
Unitat població 251403 14 Pallerols del Cantó Població
Unitat població 251403 15 Sallent de Castellbó Població
Unitat població 251403 16 Santa Creu de Castellbó Població
Unitat població 251403 17 Sant Andreu de Castellbó Població
Unitat població 251403 18 Saulet Llogarret
Unitat població 251403 19 Seix Població
Unitat població 251403 20 Solanell Població
Unitat població 251403 21 Solans Llogarret
Unitat població 251403 22 Turbiàs Població
Unitat població 251403 23 Vilamitjana Població
Unitat població 251403 24 Vila-rubla Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7004720002 Vila i Vall de Castellbò
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1989-02-02 Canvi de nom
 • Abans: 251403 Montferrer i Castellbò
 • Després: 251403 Montferrer i Castellbó
1993-02-05 Canvi de nom
 • Abans: 251403 Montferrer i Castellbó
 • Després: 251403 Montferrer i Castellbò
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 177,50 km² 732 m
 • Després: 176,68 km² 732 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2009-03-13 Alteració límits municipals
 • Abans: 176,68 km²
 • Després: - km²