Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,54 Km2
Altitud 558 m
Població (a 01-01-2018) 792 h
Litoral No
Capital Organyà
Distància -
Codi ajuntament 2515560009

Divisió territorial postal

  • 25794

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251556 00 00 0 00 Organyà
Entitat singular 251556 00 01 7 00 Organyà - 396 396 792
Nucli 251556 00 01 7 01 Organyà - 388 388 776
Disseminat 251556 00 01 7 99 Disseminat d'Organyà - 8 8 16
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251556 01 Organyà Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-03-12 Canvi de nom
  • Abans: 251556 Orgañá
  • Després: 251556 Organyà
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 11,50 Km2 558 m
  • Després: 12,54 Km2 558 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran