Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 32,85 Km2
Altitud 524 m
Població (a 01-01-2019) 2984 h
Litoral No
Capital Pobla de Segur, la
Distància -
Codi ajuntament 2517130008

Divisió territorial postal

 • 25500
 • 25513
 • 25516

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251713 00 00 0 00 Pobla de Segur, la
Entitat singular 251713 00 01 7 00 Pobla de Segur, la - 1437 1485 2922
Nucli 251713 00 01 7 01 Pobla de Segur, la - 1421 1470 2891
Disseminat 251713 00 01 7 99 Disseminat de la Pobla de Segur - 16 15 31
Entitat singular 251713 00 02 2 00 Pumanyons - 1 2 3
Nucli 251713 00 02 2 01 Pumanyons - 0 0 0
Disseminat 251713 00 02 2 99 Disseminat de Pumanyons - 1 2 3
Entitat singular 251713 00 03 8 00 Sant Joan de Vinyafrescal - 30 28 58
Nucli 251713 00 03 8 01 Sant Joan de Vinyafrescal - 19 20 39
Disseminat 251713 00 03 8 99 Disseminat de Sant Joan de Vinyafrescal - 11 8 19
Entitat singular 251713 00 04 3 00 Montsor - 1 0 1
Disseminat 251713 00 04 3 99 Montsor -Disseminat- - 1 0 1
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251713 01 Pobla de Segur, la Vila
Unitat població 251713 02 Puimanyons Població
Unitat població 251713 03 Sant Joan de Vinyafrescal Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-01-24 Canvi de nom
 • Abans: 251713 Pobla de Segur
 • Després: 251713 Pobla de Segur, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 33,60 Km2 524 m
 • Després: 32,85 Km2 524 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran