Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 106,96 Km2
Altitud 702 m
Població (a 01-01-2019) 935 h
Litoral No
Capital Pla de Sant Tirs, el
Distància -
Codi ajuntament 2518500000

Divisió territorial postal

 • 25713
 • 25714
 • 25795
 • 25796
 • 25797

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251850 00 00 0 00 Ribera d'Urgellet
Entitat singular 251850 00 01 7 00 Adrall - 109 102 211
Nucli 251850 00 01 7 01 Adrall - 100 96 196
Disseminat 251850 00 01 7 99 Disseminat d'Adrall - 9 6 15
Entitat singular 251850 00 02 2 00 Arfa - 79 60 139
Nucli 251850 00 02 2 01 Arfa - 72 59 131
Disseminat 251850 00 02 2 99 Disseminat d'Arfa - 7 1 8
Entitat singular 251850 00 03 8 00 Bordes d'Arfa, les - 18 13 31
Disseminat 251850 00 03 8 99 Bordes d'Arfa, les -Disseminat- - 18 13 31
Entitat singular 251850 00 04 3 00 Castellar de Tost - 18 16 34
Disseminat 251850 00 04 3 99 Castellar de Tost -Disseminat- - 18 16 34
Entitat singular 251850 00 05 6 00 Coma de Nabiners, la - 2 1 3
Disseminat 251850 00 05 6 99 Coma de Nabiners, la -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 251850 00 06 9 00 Freita, la - 0 0 0
Disseminat 251850 00 06 9 99 Freita, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251850 00 07 5 00 Hostalets de Tost, els - 5 6 11
Disseminat 251850 00 07 5 99 Hostalets de Tost, els -Disseminat- - 5 6 11
Entitat singular 251850 00 08 1 00 Montan de Tost - 23 15 38
Nucli 251850 00 08 1 01 Montan de Tost - 23 15 38
Disseminat 251850 00 08 1 99 Disseminat de Montan de Tost - 0 0 0
Entitat singular 251850 00 09 4 00 Nabiners - 0 0 0
Disseminat 251850 00 09 4 99 Nabiners -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251850 00 10 8 00 Parròquia d'Hortó, la - 44 45 89
Nucli 251850 00 10 8 01 Parròquia d'Hortó, la - 38 39 77
Disseminat 251850 00 10 8 99 Disseminat de la Parròquia d'Hortó - 6 6 12
Entitat singular 251850 00 11 5 00 Pla de Sant Tirs, el - 183 179 362
Nucli 251850 00 11 5 01 Pla de Sant Tirs, el - 183 179 362
Disseminat 251850 00 11 5 99 Disseminat del Pla de Sant Tirs - 0 0 0
Entitat singular 251850 00 12 0 00 Sant Pere de Codinet - 1 2 3
Disseminat 251850 00 12 0 99 Sant Pere de Codinet -Disseminat- - 1 2 3
Entitat singular 251850 00 13 6 00 Sauvanyà - 0 0 0
Disseminat 251850 00 13 6 99 Sauvanyà -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 251850 00 14 1 00 Torà de Tost - 3 3 6
Disseminat 251850 00 14 1 99 Torà de Tost -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 251850 00 15 4 00 Gramós - 1 0 1
Disseminat 251850 00 15 4 99 Gramós -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 251850 00 16 7 00 Tost - 2 5 7
Disseminat 251850 00 16 7 99 Tost -Disseminat- - 2 5 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251850 01 Adrall Població
Unitat població 251850 02 Aeroport de la Seu d'Urgell i Andorra, l' Divers
Unitat població 251850 03 Arfa Vila
Unitat població 251850 04 Bordes d'Arfa, les Masos
Unitat població 251850 05 Castellar de Tost Llogarret
Unitat població 251850 06 Coma de Nabiners, la Caseria
Unitat població 251850 07 Freita, la Caseria
Unitat població 251850 08 Hostalets de Tost, els Llogarret
Unitat població 251850 09 Montan de Tost Població
Unitat població 251850 10 Parròquia d'Hortó, la Població
Unitat població 251850 11 Pla de Sant Tirs, el Població
Unitat població 251850 12 Sant Pere Codinet Caseria
Unitat població 251850 13 Sauvanyà Caseria
Unitat població 251850 14 Torà de Tost Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 251850 Ribera de Urgellet
 • Després: 251850 Ribera d'Urgellet
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 104,90 Km2 702 m
 • Després: 106,96 Km2 702 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran