Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 88,38 km²
Altitud 373 m
Població (a 01-01-2021) 17649 h
Litoral No
Capital Tàrrega
Distància -
Codi ajuntament 2521730008

Divisió territorial postal

 • 25300
 • 25350
 • 25351
 • 25352
 • 25353
 • 25354
 • 25360

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2021)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252173 00 00 0 00 Tàrrega
Entitat singular 252173 00 01 7 00 Altet - 53 49 102
Nucli 252173 00 01 7 01 Altet - 53 49 102
Disseminat 252173 00 01 7 99 Disseminat d'Altet - 0 0 0
Entitat singular 252173 00 02 2 00 Claravalls - 55 62 117
Nucli 252173 00 02 2 01 Claravalls - 54 61 115
Disseminat 252173 00 02 2 99 Disseminat de Claravalls - 1 1 2
Entitat singular 252173 00 04 3 00 Figuerosa, la - 27 26 53
Nucli 252173 00 04 3 01 Figuerosa, la - 27 26 53
Disseminat 252173 00 04 3 99 Disseminat de la Figuerosa - 0 0 0
Entitat singular 252173 00 05 6 00 Riudovelles - 4 7 11
Nucli 252173 00 05 6 01 Riudovelles - 4 7 11
Entitat singular 252173 00 06 9 00 Santa Maria de Montmagastrell - 28 26 54
Nucli 252173 00 06 9 01 Santa Maria de Montmagastrell - 27 24 51
Disseminat 252173 00 06 9 99 Disseminat de Santa Maria de Montmagastrell - 1 2 3
Entitat singular 252173 00 07 5 00 Talladell, el - 127 106 233
Nucli 252173 00 07 5 01 Talladell, el - 126 105 231
Disseminat 252173 00 07 5 99 Disseminat del Talladell - 1 1 2
Entitat singular 252173 00 08 1 00 Tàrrega - 8458 8621 17079
Nucli 252173 00 08 1 01 Tàrrega - 8446 8609 17055
Disseminat 252173 00 08 1 99 Disseminat de Tàrrega - 12 12 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252173 01 Altet Població
Unitat població 252173 02 Claravalls Població
Unitat població 252173 03 Conill Població
Unitat població 252173 04 Figuerosa, la Població
Unitat població 252173 05 Riudovelles Població
Unitat població 252173 06 Santa Maria de Montmagastrell Població
Unitat població 252173 07 Talladell, el Població
Unitat població 252173 08 Tàrrega Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2021)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 04001
 • 04002

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7007000000 Talladell, el
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC38 Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 38 Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 252173 Tárrega
 • Després: 252173 Tàrrega
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 88,20 km² 373 m
 • Després: 88,38 km² 373 m