Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 26,96 Km2
Altitud 235 m
Població (a 01-01-2018) 1884 h
Litoral No
Capital Vallfogona de Balaguer
Distància -
Codi ajuntament 2524020002

Divisió territorial postal

  • 25617
  • 25680

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252402 00 00 0 00 Vallfogona de Balaguer
Entitat singular 252402 00 02 2 00 Hostal Nou i la Codosa, l' - 223 229 452
Nucli 252402 00 02 2 01 Hostal Nou i la Codosa, l' - 203 204 407
Disseminat 252402 00 02 2 99 Disseminat de l'Hostal Nou i la Codosa - 20 25 45
Entitat singular 252402 00 03 8 00 Ràpita, la - 166 170 336
Nucli 252402 00 03 8 01 Ràpita, la - 153 164 317
Disseminat 252402 00 03 8 99 Disseminat de la Ràpita - 13 6 19
Entitat singular 252402 00 04 3 00 Vallfogona de Balaguer - 553 543 1096
Nucli 252402 00 04 3 01 Vallfogona de Balaguer - 531 523 1054
Disseminat 252402 00 04 3 99 Disseminat de Vallfogona de Balaguer - 22 20 42
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252402 01 Hostalnou, l' Raval
Unitat població 252402 02 Ràpita, la Població
Unitat població 252402 03 Vallfogona de Balaguer Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 27,30 Km2 235 m
  • Després: 26,96 Km2 235 m