Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 105,24 Km2
Altitud 633 m
Població (a 01-01-2019) 389 h
Litoral No
Capital Vilanova de Meià
Distància -
Codi ajuntament 2525090004

Divisió territorial postal

  • 25735
  • 25736
  • 25738

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252509 00 00 0 00 Vilanova de Meià
Entitat singular 252509 00 01 7 00 Argentera - 2 1 3
Disseminat 252509 00 01 7 99 Argentera -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 252509 00 02 2 00 Boada - 7 3 10
Disseminat 252509 00 02 2 99 Boada -Disseminat- - 7 3 10
Entitat singular 252509 00 03 8 00 Gàrzola - 21 17 38
Nucli 252509 00 03 8 01 Gàrzola - 17 12 29
Disseminat 252509 00 03 8 99 Disseminat de Gàrzola - 4 5 9
Entitat singular 252509 00 04 3 00 Lluçars - 10 8 18
Nucli 252509 00 04 3 01 Lluçars - 10 8 18
Entitat singular 252509 00 05 6 00 Santa Maria de Meià - 43 35 78
Nucli 252509 00 05 6 01 Santa Maria de Meià - 42 34 76
Disseminat 252509 00 05 6 99 Disseminat de Santa Maria de Meià - 1 1 2
Entitat singular 252509 00 06 9 00 Tòrrec - 15 14 29
Nucli 252509 00 06 9 01 Tòrrec - 6 7 13
Disseminat 252509 00 06 9 99 Disseminat de Tórrec - 9 7 16
Entitat singular 252509 00 07 5 00 Vilanova de Meià - 125 88 213
Nucli 252509 00 07 5 01 Vilanova de Meià - 123 87 210
Disseminat 252509 00 07 5 99 Disseminat de Vilanova de Meià - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252509 01 Argentera Població
Unitat població 252509 02 Boada Població
Unitat població 252509 03 Gàrzola Població
Unitat població 252509 04 Lluçars Població
Unitat població 252509 05 Santa Maria de Meià Població
Unitat població 252509 06 Tórrec Població
Unitat població 252509 07 Vilanova de Meià Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7003930008 Santa Maria de Meià
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 1 Zona de Muntanya Montsec
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252509 Vilanueva de la Meyá
  • Després: 252509 Vilanova de Meià
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 73,90 Km2 633 m
  • Després: 105,24 Km2 633 m