Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,51 Km2
Altitud 255 m
Població (a 01-01-2019) 977 h
Litoral No
Capital Vilanova de Segrià
Distància -
Codi ajuntament 2525160009

Divisió territorial postal

  • 25133

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252516 00 00 0 00 Vilanova de Segrià
Entitat singular 252516 00 01 7 00 Vilanova de Segrià - 419 363 782
Nucli 252516 00 01 7 01 Vilanova de Segrià - 384 330 714
Disseminat 252516 00 01 7 99 Disseminat de Vilanova de Segrià - 35 33 68
Entitat singular 252516 00 02 2 00 Secà de Merler, el - 72 71 143
Nucli 252516 00 02 2 01 Secà de Merler, el - 72 71 143
Entitat singular 252516 00 03 8 00 Secà de Tabac, el - 16 15 31
Nucli 252516 00 03 8 01 Serra, la - 16 15 31
Entitat singular 252516 00 04 3 00 Urbanització de Roderes - 11 10 21
Nucli 252516 00 04 3 01 Urbanització de Roderes - 11 10 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252516 01 Vilanova de Segrià Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252516 Vilanueva de Segriá
  • Després: 252516 Vilanova de Segrià
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,50 Km2 255 m
  • Després: 8,51 Km2 255 m