Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 19,10 Km2
Altitud 249 m
Població (a 01-01-2018) 717 h
Litoral No
Capital Vila-sana
Distància -
Codi ajuntament 2525210007

Divisió territorial postal

  • 25245

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252521 00 00 0 00 Vila-sana
Entitat singular 252521 00 01 7 00 Vila-sana - 358 359 717
Nucli 252521 00 01 7 01 Vila-sana - 335 339 674
Nucli 252521 00 01 7 02 Parc Industrial - 3 3 6
Disseminat 252521 00 01 7 99 Disseminat de Vila-sana - 20 17 37
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252521 01 Vila-sana Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252521 Vilasana
  • Després: 252521 Vila-sana
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 38 Urgell
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,30 Km2 265 m
  • Després: 19,10 Km2 249 m