Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 101,78 Km2
Altitud 602 m
Població (a 01-01-2019) 252 h
Litoral No
Capital Fígols
Distància -
Codi ajuntament 2590840003

Divisió territorial postal

  • 25794

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 259084 00 00 0 00 Fígols i Alinyà
Entitat singular 259084 00 01 7 00 Alinyà - 26 26 52
Nucli 259084 00 01 7 01 Alinyà - 8 9 17
Disseminat 259084 00 01 7 99 Disseminat d'Alinyà - 18 17 35
Entitat singular 259084 00 02 2 00 Alzina d'Alinyà, l' - 17 3 20
Nucli 259084 00 02 2 01 Alzina d'Alinyà, l' - 11 1 12
Disseminat 259084 00 02 2 99 Disseminat de l'Alzina d'Alinyà - 6 2 8
Entitat singular 259084 00 03 8 00 Canelles - 3 3 6
Disseminat 259084 00 03 8 99 Canelles -Disseminat- - 3 3 6
Entitat singular 259084 00 04 3 00 Fígols - 80 67 147
Nucli 259084 00 04 3 01 Fígols - 53 42 95
Disseminat 259084 00 04 3 99 Disseminat de Fígols - 27 25 52
Entitat singular 259084 00 07 5 00 Perles - 19 8 27
Nucli 259084 00 07 5 01 Perles - 13 3 16
Disseminat 259084 00 07 5 99 Disseminat de Perles - 6 5 11
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 259084 01 Alinyà Població
Unitat població 259084 02 Alzina d'Alinyà, l' Població
Unitat població 259084 03 Caferna Veïnat
Unitat població 259084 04 Canelles Població
Unitat població 259084 05 Fígols Població
Unitat població 259084 06 Forn Llogarret
Unitat població 259084 07 Llobera Llogarret
Unitat població 259084 08 Obac, l' Caseria
Unitat població 259084 09 Perles Població
Unitat població 259084 10 Romanins Caseria
Unitat població 259084 11 Sorts, les Llogarret
Unitat població 259084 12 Vall, la Veïnat
Unitat població 259084 13 Vall del Mig, la Veïnat
Unitat població 259084 14 Voloriu Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 259084 Figols y Aliñá
  • Després: 259084 Fígols i Alinyà
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 102,20 Km2 602 m
  • Després: 101,78 Km2 602 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran