Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 42,90 km²
Altitud 324 m
Població (a 01-01-2020) 237 h
Litoral No
Capital Caseres
Distància -
Codi ajuntament 4304190004

Divisió territorial postal

  • 43787

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430419 00 00 0 00 Caseres
Entitat singular 430419 00 01 7 00 Caseres - 117 120 237
Nucli 430419 00 01 7 01 Caseres - 117 120 237
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430419 01 Caseres Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 46 Gandesa
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC37 Terra Alta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 37 Terra Alta
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430419 Caseras
  • Després: 430419 Caseres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 42,60 km² 324 m
  • Després: 42,90 km² 324 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP28 Terra Alta-Ribera d'Ebre