Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,48 Km2
Altitud 431 m
Població (a 01-01-2019) 176 h
Litoral No
Capital Colldejou
Distància -
Codi ajuntament 4304580001

Divisió territorial postal

  • 43310

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430458 00 00 0 00 Colldejou
Entitat singular 430458 00 01 7 00 Colldejou - 93 83 176
Nucli 430458 00 01 7 01 Colldejou - 88 78 166
Disseminat 430458 00 01 7 99 Disseminat de Colldejou - 5 5 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430458 01 Colldejou Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,20 Km2 431 m
  • Després: 14,48 Km2 431 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat