Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,46 Km2
Altitud 48 m
Població (a 01-01-2018) 3526 h
Litoral
Capital Creixell
Distància -
Codi ajuntament 4305090004

Divisió territorial postal

  • 43839

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430509 00 00 0 00 Creixell
Entitat singular 430509 00 01 7 00 Creixell - 516 498 1014
Nucli 430509 00 01 7 01 Creixell - 511 494 1005
Disseminat 430509 00 01 7 99 Disseminat de Creixell - 5 4 9
Entitat singular 430509 00 02 2 00 Coma, la - 103 121 224
Nucli 430509 00 02 2 01 Coma, la - 103 121 224
Entitat singular 430509 00 03 8 00 Creixell Mar - 179 165 344
Nucli 430509 00 03 8 01 Creixell Mar - 179 165 344
Entitat singular 430509 00 04 3 00 Eres, les - 51 56 107
Nucli 430509 00 04 3 01 Eres, les - 51 56 107
Entitat singular 430509 00 05 6 00 Marina de Creixell, la - 21 15 36
Nucli 430509 00 05 6 01 Marina de Creixell, la - 21 15 36
Entitat singular 430509 00 06 9 00 Masó, la - 72 79 151
Nucli 430509 00 06 9 01 Masó, la - 72 79 151
Entitat singular 430509 00 07 5 00 Morisques, les - 102 86 188
Nucli 430509 00 07 5 01 Morisques, les - 102 86 188
Entitat singular 430509 00 08 1 00 Plana, la - 47 48 95
Nucli 430509 00 08 1 01 Plana, la - 47 48 95
Entitat singular 430509 00 09 4 00 Port Romà - 14 13 27
Nucli 430509 00 09 4 01 Port Romà - 14 13 27
Entitat singular 430509 00 10 8 00 Racó del Cèsar, el - 664 641 1305
Nucli 430509 00 10 8 01 Racó del Cèsar, el - 664 641 1305
Entitat singular 430509 00 11 5 00 Sínies, les - 19 16 35
Nucli 430509 00 11 5 01 Sínies, les - 19 16 35
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430509 01 Coma, la Urbanització
Unitat població 430509 02 Creixell Població
Unitat població 430509 03 Creixell Mar Urbanització
Unitat població 430509 04 Eres, les Urbanització
Unitat població 430509 05 Marina de Creixell, la Urbanització
Unitat població 430509 06 Masó, la Urbanització
Unitat població 430509 07 Morisques, les Urbanització
Unitat població 430509 08 Plana, la Urbanització
Unitat població 430509 09 Port Romà, el Urbanització
Unitat població 430509 10 Racó del Cèsar, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,40 Km2 48 m
  • Després: 10,46 Km2 48 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès