Saltar al contingut principal

430542 Espluga de Francolí, l'

Característiques generals
Valor
Superfície 57,04 Km2
Altitud 411 m
Població (a 01-01-2019) 3755 h
Litoral No
Capital Espluga de Francolí, l'
Distància -
Codi ajuntament 4305420002

Divisió territorial postal

  • 43440

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430542 00 00 0 00 Espluga de Francolí, l'
Entitat singular 430542 00 01 7 00 Masies, les - 5 8 13
Nucli 430542 00 01 7 01 Masies, les - 2 6 8
Disseminat 430542 00 01 7 99 Disseminat de les Masies - 3 2 5
Entitat singular 430542 00 02 2 00 Espluga de Francolí, l' - 1814 1919 3733
Nucli 430542 00 02 2 01 Espluga de Francolí, l' - 1775 1890 3665
Disseminat 430542 00 02 2 99 Disseminat de l'Espluga de Francolí - 39 29 68
Entitat singular 430542 00 03 8 00 Estació, l' - 5 4 9
Nucli 430542 00 03 8 01 Estació, l' - 5 4 9
Entitat singular 430542 00 04 3 00 Santíssima Trinitat, la - 0 0 0
Disseminat 430542 00 04 3 99 Santíssima Trinitat, la -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430542 01 Carreres Urbanització
Unitat població 430542 02 Espluga de Francolí, l' Vila
Unitat població 430542 03 Estació, l' Raval
Unitat població 430542 04 Font Major, la Barri
Unitat població 430542 05 Masies, les Llogarret
Unitat població 430542 06 Santíssima Trinitat, la Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 430542 Espluga de Francolí
  • Després: 430542 Espluga de Francolí, l'
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 57,20 Km2 411 m
  • Després: 57,04 Km2 411 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà