Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 91,11 km²
Altitud 350 m
Població (a 01-01-2020) 7379 h
Litoral No
Capital Montblanc
Distància -
Codi ajuntament 4308620002

Divisió territorial postal

 • 43400
 • 43410
 • 43414
 • 43415
 • 43459

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430862 00 00 0 00 Montblanc
Entitat singular 430862 00 01 7 00 Guàrdia dels Prats, la - 113 97 210
Nucli 430862 00 01 7 01 Guàrdia dels Prats, la - 88 78 166
Disseminat 430862 00 01 7 99 Disseminat de la Guàrdia dels Prats - 25 19 44
Entitat singular 430862 00 02 2 00 Lilla - 51 35 86
Nucli 430862 00 02 2 01 Lilla - 48 34 82
Disseminat 430862 00 02 2 99 Disseminat de Lilla - 3 1 4
Entitat singular 430862 00 03 8 00 Montblanc - 3523 3450 6973
Nucli 430862 00 03 8 01 Montblanc - 3453 3415 6868
Disseminat 430862 00 03 8 99 Disseminat de Montblanc - 70 35 105
Entitat singular 430862 00 04 3 00 Pinetell, el - 5 2 7
Nucli 430862 00 04 3 01 Pinetell, el - 4 2 6
Disseminat 430862 00 04 3 99 Disseminat del Pinetell - 1 0 1
Entitat singular 430862 00 05 6 00 Prenafeta - 35 37 72
Nucli 430862 00 05 6 01 Prenafeta - 21 25 46
Disseminat 430862 00 05 6 99 Disseminat de Prenafeta - 14 12 26
Entitat singular 430862 00 06 9 00 Rojals - 15 16 31
Nucli 430862 00 06 9 01 Rojals - 11 10 21
Disseminat 430862 00 06 9 99 Disseminat de Rojals - 4 6 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430862 01 Arcades, les Urbanització
Unitat població 430862 02 Barceloneta, la Caseria
Unitat població 430862 03 Bartra, la Caseria
Unitat població 430862 04 Cases Barates, les -
Unitat població 430862 05 Guàrdia dels Prats, la Llogarret
Unitat població 430862 06 Horta de Vinyols, l' Urbanització
Unitat població 430862 07 Lilla Llogarret
Unitat població 430862 08 Montblanc Vila
Unitat població 430862 09 Pinetell, el Caseria
Unitat població 430862 10 Prenafeta Llogarret
Unitat població 430862 11 Rojals Llogarret
Unitat població 430862 12 Sant Maties Urbanització
Unitat població 430862 13 Vila-sauva Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 02001
 • 02002
 • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 3 Zona de Muntanya de Prades-Montsant
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC16 Conca de Barberà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 16 Conca de Barberà
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 430862 Montblanch
 • Després: 430862 Montblanc
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 90,30 km² 350 m
 • Després: 91,11 km² 350 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà