Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 10,70 Km2
Altitud 132 m
Població (a 01-01-2019) 2890 h
Litoral No
Capital Montbrió del Camp
Distància -
Codi ajuntament 4308840003

Divisió territorial postal

  • 43340

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 430884 00 00 0 00 Montbrió del Camp
Entitat singular 430884 00 01 7 00 Montbrió del Camp - 1485 1405 2890
Nucli 430884 00 01 7 01 Montbrió del Camp - 1394 1352 2746
Disseminat 430884 00 01 7 99 Disseminat de Montbrió del Camp - 91 53 144
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 430884 01 Montbrió del Camp Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-11-05 Canvi de nom
  • Abans: 430884 Montbrio de Tarragona
  • Després: 430884 Montbrió del Camp
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 10,60 Km2 132 m
  • Després: 10,70 Km2 132 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat