Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 5,13 km²
Altitud 120 m
Població (a 01-01-2020) 4850 h
Litoral No
Capital Pallaresos, els
Distància -
Codi ajuntament 4310090004

Divisió territorial postal

  • 43151

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431009 00 00 0 00 Pallaresos, els
Entitat singular 431009 00 03 8 00 Hostalets, els - 713 729 1442
Nucli 431009 00 03 8 01 Hostalets, els - 713 729 1442
Entitat singular 431009 00 05 6 00 Pallaresos, els - 656 664 1320
Nucli 431009 00 05 6 01 Pallaresos, els - 656 664 1320
Disseminat 431009 00 05 6 99 Disseminat dels Pallaresos - 0 0 0
Entitat singular 431009 00 06 9 00 Pallaresos Park - 174 181 355
Nucli 431009 00 06 9 01 Pallaresos Park - 174 181 355
Entitat singular 431009 00 07 5 00 Jardins Imperi, els - 880 853 1733
Nucli 431009 00 07 5 01 Jardins Imperi, els - 880 853 1733
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431009 01 Alzina Grossa, l' Urbanització
Unitat població 431009 02 Hostal del Pues, l' Urbanització
Unitat població 431009 03 Hostalets, els Urbanització
Unitat població 431009 04 Mas del Frare, el Urbanització
Unitat població 431009 05 Pallaresos, els Població
Unitat població 431009 06 Pallaresos Parc, els Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-02-05 Canvi de nom
  • Abans: 431009 Pallaresos
  • Després: 431009 Pallaresos, els
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 5,50 km² 120 m
  • Després: 5,13 km² 120 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès