Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 9,56 km²
Altitud 125 m
Població (a 01-01-2020) 1264 h
Litoral No
Capital Perafort
Distància -
Codi ajuntament 4310370005

Divisió territorial postal

  • 43152
  • 43155

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431037 00 00 0 00 Perafort
Entitat singular 431037 00 01 7 00 Perafort - 565 523 1088
Nucli 431037 00 01 7 01 Perafort - 532 491 1023
Disseminat 431037 00 01 7 99 Disseminat de Perafort - 33 32 65
Entitat singular 431037 00 02 2 00 Puigdelfí - 94 82 176
Nucli 431037 00 02 2 01 Puigdelfí - 94 82 176
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431037 01 Perafort Població
Unitat població 431037 02 Puigdelfí Població
Unitat població 431037 03 Refineria, la Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,70 km² 125 m
  • Després: 9,56 km² 125 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès