Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 35,00 Km2
Altitud 381 m
Població (a 01-01-2019) 2327 h
Litoral No
Capital Pla de Santa Maria, el
Distància -
Codi ajuntament 4310800000

Divisió territorial postal

  • 43810

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431080 00 00 0 00 Pla de Santa Maria, el
Entitat singular 431080 00 01 7 00 Pla de Santa Maria, el - 1215 1112 2327
Nucli 431080 00 01 7 01 Pla de Santa Maria, el - 1018 970 1988
Nucli 431080 00 01 7 02 Torre de Santa Maria - 44 36 80
Disseminat 431080 00 01 7 99 Disseminat del Pla de Santa Maria - 153 106 259
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431080 01 Pla de Santa Maria, el Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 45 Valls
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC01 Alt Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 01 Alt Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431080 Plá de Santa María
  • Després: 431080 Pla de Santa Maria, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 35,10 Km2 381 m
  • Després: 35,00 Km2 381 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP22 Alt Camp-Conca de Barberà