Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,21 km²
Altitud 98 m
Població (a 01-01-2023) 4076 h
Litoral No
Capital Pobla de Mafumet, la
Distància -
Codi ajuntament 4310930008

Divisió territorial postal

  • 43140

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431093 00 00 0 00 Pobla de Mafumet, la
Entitat singular 431093 00 01 7 00 Pobla de Mafumet, la - 2052 2024 4076
Nucli 431093 00 01 7 01 Pobla de Mafumet, la - 2029 2009 4038
Disseminat 431093 00 01 7 99 Disseminat de la Pobla de Mafumet - 23 15 38
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431093 01 Pobla de Mafumet, la Població
Unitat població 431093 02 Refineria, la Polígon industrial

Seccions censals (a 01-01-2023)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431093 Pobla de Mafumet
  • Després: 431093 Pobla de Mafumet, la
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 6,20 km² 98 m
  • Després: 6,21 km² 98 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP25 Tarragonès