Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,10 Km2
Altitud 195 m
Població (a 01-01-2018) 1131 h
Litoral No
Capital Riudecanyes
Distància -
Codi ajuntament 4312700000

Divisió territorial postal

  • 43771

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431270 00 00 0 00 Riudecanyes
Entitat singular 431270 00 01 7 00 Riudecanyes - 427 376 803
Nucli 431270 00 01 7 01 Riudecanyes - 362 334 696
Disseminat 431270 00 01 7 99 Disseminat de Riudecanyes - 65 42 107
Entitat singular 431270 00 02 2 00 Mar de Riudecanyes, el - 79 76 155
Nucli 431270 00 02 2 01 Mar de Riudecanyes, el - 79 76 155
Entitat singular 431270 00 03 8 00 Montclar - 85 88 173
Nucli 431270 00 03 8 01 Montclar - 85 88 173
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431270 01 Mar de Riudecanyes, el Urbanització
Unitat població 431270 02 Montclar Urbanització
Unitat població 431270 03 Riudecanyes Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431270 Riudecañas
  • Després: 431270 Riudecanyes
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,50 Km2 195 m
  • Després: 17,10 Km2 195 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat