Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 19,46 km²
Altitud 299 m
Població (a 01-01-2020) 1189 h
Litoral No
Capital Riudecols
Distància -
Codi ajuntament 4312860009

Divisió territorial postal

  • 43390

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431286 00 00 0 00 Riudecols
Entitat singular 431286 00 01 7 00 Irles, les - 14 15 29
Nucli 431286 00 01 7 01 Irles, les - 14 15 29
Entitat singular 431286 00 02 2 00 Riudecols - 501 461 962
Nucli 431286 00 02 2 01 Costes, les - 66 59 125
Nucli 431286 00 02 2 02 Riudecols - 409 382 791
Disseminat 431286 00 02 2 99 Disseminat de Riudecols - 26 20 46
Entitat singular 431286 00 03 8 00 Voltes, les - 6 3 9
Nucli 431286 00 03 8 01 Voltes, les - 6 3 9
Entitat singular 431286 00 04 3 00 Riu-Club - 96 93 189
Nucli 431286 00 04 3 01 Riu-Club - 96 93 189
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431286 01 Costes, les Urbanització
Unitat població 431286 02 Irles, les Llogarret
Unitat població 431286 03 Riuclub Urbanització
Unitat població 431286 04 Riudecols Vila
Unitat població 431286 05 Voltes, les Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 43 Reus
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP23 Baix Camp-Priorat
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC08 Baix Camp
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 08 Baix Camp
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 19,40 km² 299 m
  • Després: 19,46 km² 299 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP23 Baix Camp-Priorat