Saltar al contingut principal

431362 Sant Carles de la Ràpita

Característiques generals
Valor
Superfície 53,69 Km2
Altitud 11 m
Població (a 01-01-2019) 14789 h
Litoral
Capital Sant Carles de la Ràpita
Distància -
Codi ajuntament 4313620002

Divisió territorial postal

 • 43540
 • 43548

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431362 00 00 0 00 Sant Carles de la Ràpita
Entitat singular 431362 00 01 7 00 Salines de la Trinitat, les - 0 0 0
Disseminat 431362 00 01 7 99 Salines de la Trinitat, les -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 431362 00 02 2 00 Sant Carles de la Ràpita - 7238 7551 14789
Nucli 431362 00 02 2 01 Sant Carles de la Ràpita - 7184 7514 14698
Disseminat 431362 00 02 2 99 Disseminat de Sant Carles de la Ràpita - 54 37 91
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431362 01 Salines de la Trinitat, les Caseria
Unitat població 431362 02 Sant Carles de la Ràpita Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 44 Amposta
Divisió territorial educativa DE08 Terres de l'Ebre
Regions sanitàries RS03 Terres de l'Ebre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP27 Montsià
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT09 Terres de l'Ebre
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA05 Terres de l'Ebre
Oficina comarcal OC22 Montsià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 22 Montsià
Àmbit territorial de planificació AT04 Terres de l'Ebre
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 431362 San Carlos de la Ràpita
 • Després: 431362 Sant Carles de la Ràpita
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 50,90 Km2 43 m
 • Després: 53,69 Km2 11 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP27 Montsià