Saltar al contingut principal

431378 Sant Jaume dels Domenys

Característiques generals
Valor
Superfície 24,45 km²
Altitud 213 m
Població (a 01-01-2020) 2624 h
Litoral No
Capital Sant Jaume dels Domenys
Distància -
Codi ajuntament 4313780001

Divisió territorial postal

  • 43713

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431378 00 00 0 00 Sant Jaume dels Domenys
Entitat singular 431378 00 01 7 00 Carronya, la - 42 38 80
Nucli 431378 00 01 7 01 Carronya, la - 23 25 48
Disseminat 431378 00 01 7 99 Disseminat de la Carronya - 19 13 32
Entitat singular 431378 00 02 2 00 Cornudella - 111 96 207
Nucli 431378 00 02 2 01 Cornudella - 107 91 198
Disseminat 431378 00 02 2 99 Disseminat de Cornudella - 4 5 9
Entitat singular 431378 00 03 8 00 Hostal, l' - 32 35 67
Nucli 431378 00 03 8 01 Hostal, l' - 23 25 48
Disseminat 431378 00 03 8 99 Disseminat de l'Hostal - 9 10 19
Entitat singular 431378 00 04 3 00 Lleger - 138 133 271
Nucli 431378 00 04 3 01 Lleger - 118 118 236
Disseminat 431378 00 04 3 99 Disseminat de Lleger - 20 15 35
Entitat singular 431378 00 05 6 00 Papiolet, el - 68 69 137
Nucli 431378 00 05 6 01 Papiolet, el - 66 67 133
Disseminat 431378 00 05 6 99 Disseminat del Papiolet - 2 2 4
Entitat singular 431378 00 06 9 00 Sant Jaume dels Domenys - 366 374 740
Nucli 431378 00 06 9 01 Sant Jaume dels Domenys - 352 360 712
Disseminat 431378 00 06 9 99 Disseminat de Sant Jaume dels Domenys - 14 14 28
Entitat singular 431378 00 07 5 00 Torregassa, la - 124 105 229
Nucli 431378 00 07 5 01 Torregassa, la - 122 104 226
Disseminat 431378 00 07 5 99 Disseminat de la Torregassa - 2 1 3
Entitat singular 431378 00 08 1 00 Arquet, l' - 174 170 344
Nucli 431378 00 08 1 01 Arquet, l' - 174 170 344
Entitat singular 431378 00 09 4 00 Arquets, els - 75 76 151
Nucli 431378 00 09 4 01 Arquets, els - 75 76 151
Entitat singular 431378 00 10 8 00 Papagai, el - 218 180 398
Nucli 431378 00 10 8 01 Papagai, el - 218 180 398
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431378 01 Arques, les Urbanització
Unitat població 431378 02 Arquet, l' Urbanització
Unitat població 431378 03 Carronya, la Caseria
Unitat població 431378 04 Cornudella Barri
Unitat població 431378 05 Hostal, l' Caseria
Unitat població 431378 06 Lleger Població
Unitat població 431378 07 Papagai, el Urbanització
Unitat població 431378 08 Papiolet, el Llogarret
Unitat població 431378 09 Sant Jaume dels Domenys Població
Unitat població 431378 10 Torregassa Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 42 Vendrell, el
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP24 Baix Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC12 Baix Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 12 Baix Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 431378 San Jaime dels Domenys
  • Després: 431378 Sant Jaume dels Domenys
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,50 km² 213 m
  • Després: 24,45 km² 213 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP24 Baix Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT03 Camp de Tarragona
  • Després: AT08 Penedès