Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 64,63 Km2
Altitud 68 m
Població (a 01-01-2019) 134515 h
Litoral
Capital Tarragona
Distància -
Codi ajuntament 4314820002

Divisió territorial postal

 • 43001
 • 43002
 • 43003
 • 43004
 • 43005
 • 43006
 • 43007
 • 43008
 • 43100
 • 43130

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 431482 00 00 0 00 Tarragona
Entitat singular 431482 00 01 7 00 Bonavista - 4570 4330 8900
Nucli 431482 00 01 7 01 Bonavista - 4570 4330 8900
Entitat singular 431482 00 02 2 00 Campsa, la - 908 774 1682
Nucli 431482 00 02 2 01 Icomar - 350 254 604
Nucli 431482 00 02 2 02 Riu Clar - 492 492 984
Disseminat 431482 00 02 2 99 Disseminat de la Campsa - 66 28 94
Entitat singular 431482 00 04 3 00 Ferran - 80 68 148
Nucli 431482 00 04 3 01 Escorpí - 47 38 85
Nucli 431482 00 04 3 02 Ferran - 32 29 61
Disseminat 431482 00 04 3 99 Disseminat de Ferran - 1 1 2
Entitat singular 431482 00 05 6 00 Monnars - 923 961 1884
Nucli 431482 00 05 6 01 Bonsol - 21 28 49
Nucli 431482 00 05 6 02 Colls Majors - 39 31 70
Nucli 431482 00 05 6 03 Entrepins - 78 76 154
Nucli 431482 00 05 6 04 Florimar - 7 9 16
Nucli 431482 00 05 6 05 Llevantina - 65 74 139
Nucli 431482 00 05 6 06 Monnars - 55 51 106
Nucli 431482 00 05 6 07 Pinars, els - 129 128 257
Nucli 431482 00 05 6 08 Residencial Monnars - 341 369 710
Nucli 431482 00 05 6 09 Sant Marc - 0 0 0
Nucli 431482 00 05 6 10 Solimar - 152 160 312
Disseminat 431482 00 05 6 99 Disseminat de Monnars - 36 35 71
Entitat singular 431482 00 06 9 00 Montgons, els - 1280 1219 2499
Nucli 431482 00 06 9 01 Floresta, la - 570 532 1102
Nucli 431482 00 06 9 02 Parc Riu Clar - 299 253 552
Nucli 431482 00 06 9 03 Montgons, els - 376 401 777
Disseminat 431482 00 06 9 99 Disseminat dels Montgons - 35 33 68
Entitat singular 431482 00 07 5 00 Oliva, l' - 42 50 92
Disseminat 431482 00 07 5 99 Oliva, l' -Disseminat- - 42 50 92
Entitat singular 431482 00 08 1 00 Pinedes, les - 16 12 28
Disseminat 431482 00 08 1 99 Pinedes, les -Disseminat- - 16 12 28
Entitat singular 431482 00 09 4 00 Arrabassada i la Savinosa, l' - 2026 2158 4184
Nucli 431482 00 09 4 01 Arrabassada i la Savinosa, l' - 410 401 811
Nucli 431482 00 09 4 02 Coves del Llorito - 35 31 66
Nucli 431482 00 09 4 03 Vall de l'Arrabassada, l' - 1520 1652 3172
Nucli 431482 00 09 4 04 Mas d'en Morató - 20 21 41
Nucli 431482 00 09 4 05 Vileta de Mar - 34 42 76
Disseminat 431482 00 09 4 99 Disseminat de l'Arrabassada i la Savinosa - 7 11 18
Entitat singular 431482 00 10 8 00 Sant Pere i Sant Pau - 7935 8015 15950
Nucli 431482 00 10 8 01 Mas Corsini, el - 0 0 0
Nucli 431482 00 10 8 02 Mas del Frare, el - 5 6 11
Nucli 431482 00 10 8 03 Miracle, el - 7 10 17
Nucli 431482 00 10 8 04 Sant Pere Sescelades - 60 59 119
Nucli 431482 00 10 8 05 Pedrol - 56 55 111
Nucli 431482 00 10 8 06 Rodolat, el - 173 152 325
Nucli 431482 00 10 8 07 Sant Pere i Sant Pau - 6098 6197 12295
Nucli 431482 00 10 8 08 Zona Educacional - 355 376 731
Nucli 431482 00 10 8 09 Quatre Garrofers, els - 1129 1110 2239
Disseminat 431482 00 10 8 99 Disseminat de Sant Pere i Sant Pau - 52 50 102
Entitat singular 431482 00 11 5 00 Sant Salvador - 3599 3300 6899
Nucli 431482 00 11 5 01 Sant Salvador - 2519 2293 4812
Nucli 431482 00 11 5 02 Sant Ramon - 1080 1007 2087
Entitat singular 431482 00 12 0 00 Tamarit - 882 895 1777
Nucli 431482 00 12 0 01 Móra, la - 614 607 1221
Nucli 431482 00 12 0 02 Tamarit - 268 288 556
Entitat singular 431482 00 13 6 00 Tarragona - 30671 35014 65685
Nucli 431482 00 13 6 01 Tarragona - 30474 34832 65306
Disseminat 431482 00 13 6 99 Disseminat de Tarragona - 197 182 379
Entitat singular 431482 00 14 1 00 Torreforta - 11560 11171 22731
Nucli 431482 00 14 1 01 Campclar - 4758 4650 9408
Nucli 431482 00 14 1 03 Granja, la - 1707 1786 3493
Nucli 431482 00 14 1 04 Torreforta - 4567 4259 8826
Nucli 431482 00 14 1 05 Verge del Pilar - 272 202 474
Nucli 431482 00 14 1 06 Zona de l'Eixample - 256 274 530
Disseminat 431482 00 14 1 99 Disseminat de Torreforta - 0 0 0
Entitat singular 431482 00 15 4 00 Boscos de Tarragona, els - 597 611 1208
Nucli 431482 00 15 4 01 Boscos de Tarragona, els - 597 611 1208
Entitat singular 431482 00 16 7 00 Cala Romana - 416 432 848
Nucli 431482 00 16 7 01 Cala Romana - 416 432 848
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 431482 01 Arrabassada i la Savinosa, l' Raval
Unitat població 431482 02 Bonavista Barri
Unitat població 431482 03 Bon Sol Urbanització
Unitat població 431482 04 Boscos de Tarragona, els Urbanització
Unitat població 431482 05 Cala Romana Urbanització
Unitat població 431482 06 Campclar Urbanització
Unitat població 431482 07 Campsa Polígon industrial
Unitat població 431482 08 Canonja, la Poble
Unitat població 431482 09 Colls Majors, els Urbanització
Unitat població 431482 10 Escipió Urbanització
Unitat població 431482 11 Esperança, l' Urbanització
Unitat població 431482 12 Ferran Població
Unitat població 431482 13 Floresta, la Urbanització
Unitat població 431482 14 Icomar Urbanització
Unitat població 431482 15 Mas Corsini, el Urbanització
Unitat població 431482 16 Mas del Frare, el Urbanització
Unitat població 431482 17 Miracle, el Urbanització
Unitat població 431482 18 Monnars Població
Unitat població 431482 19 Montgons, els Barri
Unitat població 431482 20 Móra, la Urbanització
Unitat població 431482 21 Oliva, l' Barri
Unitat població 431482 22 Pedrol Urbanització
Unitat població 431482 23 Pinedes, les Barri
Unitat població 431482 24 Rodolat del Moro, el Urbanització
Unitat població 431482 25 Sant Marc Urbanització
Unitat població 431482 26 Sant Pere i Sant Pau Urbanització
Unitat població 431482 27 Sant Salvador Urbanització
Unitat població 431482 28 Solimar Urbanització
Unitat població 431482 29 Tamarit Població
Unitat població 431482 30 Tarragona Ciutat
Unitat població 431482 31 Torreforta Raval

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 02001
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 04001
 • 04002
 • 04003
 • 04004
 • 04005
 • 04006
 • 04007
 • 04008
 • 04009
 • 04010
 • 04012
 • 04014
 • 04015
 • 04016
 • 05001
 • 05002
 • 05003
 • 05004
 • 05005
 • 05006
 • 05007
 • 05008
 • 06001
 • 06002
 • 06003
 • 06004
 • 06005
 • 06006
 • 06008
 • 06009
 • 06010
 • 06011
 • 06012
 • 06013
 • 06015
 • 06016
 • 07001
 • 07002
 • 07003
 • 07004
 • 07005
 • 07006
 • 07007
 • 07008
 • 07010
 • 07011
 • 07012
 • 07013
 • 07014
 • 07015
 • 07016
 • 07017
 • 07018
 • 07019
 • 07020
 • 07021
 • 07022
 • 07023
 • 08001
 • 08002
 • 08003
 • 08004
 • 08005
 • 08006
 • 08007
 • 08008
 • 08009
 • 08010
 • 08011
 • 08012
 • 08013
 • 08014
 • 09001
 • 09002
 • 09003
 • 09004
 • 09008
 • 09009
 • 09010

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 47 Tarragona
Divisió territorial educativa DE07 Tarragona
Regions sanitàries RS02 Tarragona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP25 Tarragonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT05 Costa Daurada
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT04 Tarragona
Divisió territorial de medi ambient MA04 Tarragona
Oficina comarcal OC36 Tarragonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 36 Tarragonès
Àmbit territorial de planificació AT03 Camp de Tarragona
Província 43 Tarragona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1975-12-25 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 62,20 Km2 68 m
 • Després: 64,63 Km2 68 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP25 Tarragonès
2010-10-30 Desagregació de municipis Abans:
 • 431482 Tarragona
Després:
 • 431482 Tarragona
 • 439076 Canonja, la